Skip to main content

Nyhetsartikler

En prosent økning i kommersielle overnattinger i november

Antall utenlandske går tilbake med tre prosent, og representerer ikke mer enn 17 prosent av alle gjestedøgn den måneden. Likevel verdt å merke seg vekst fra volummarkeder som USA og Tyskland, og god vekst fra både Italia og Frankrike.

Kommersielle overnattinger november 2019
Kilde: SSB

Landsdeler

Til tross for samlet nedgang fra utlandet, er det noen fylker som har flere utenlandske gjestedøgn. Verdt å merke at siden volumene er små, gir en liten realvekst store prosentendringer mange steder. Av Østlandsfylkene er det kun Hedmark og Oppland som øker, med henholdsvis 62 og fire prosent. Vest-Agder har fem prosent flere utenlandske gjestedøgn og Telemark 34 prosent flere.

Av fjordfylkene øker Møre og Romsdal (22 %) og Sogn og Fjordane (67 %). Gode tall for Sør-Trøndelag (14 %) og Nord-Trøndelag (22 %). Ellers er det flere utenlandske gjestedøgn i hele Nord-Norge, med Nordland (49 %), Troms (34 %), Finnmark (9 %) og Svalbard (7 %).

2018 sannsynligvis i pluss

SSB publiserer overnattingstall for desember 1. februar, og mye tyder på at 2018 kommer ut i pluss. Det betyr at det nå har vært fem år på rad med god vekst fra utlandet.