Skip to main content

Nyhetsartikler

En forsiktig vekst er positivt for reiselivet

UNWTO beregner en økning i den internasjonale turisttrafikken på seks prosent for 2018. Norge tar dermed ikke ut sin del av den globale veksten. Det er ikke nødvendigvis negativt, mener reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge (bildet).

Bente Bratland Holm- Å utvikle produktene våre i takt med etterspørselen gjør at vi har en kontrollert vekst. Hadde den vært for rask ville vi blant annet fått større utfordringer med besøkshåndtering i pressområder. Slik veksten er nå utvikler vi, og tilpasser produkter og områder, der vi har kapasitet, sier hun.

Prognosene for 2019 er gode - og det gjøres flere felles løft og gode initiativ på tvers av reiselivsnæringen, for å skape fortsatt vekst i 2019.

- Vi har lagt bak oss et nytt rekordår for norsk reiseliv, noe som er et resultat av en kjempeinnsats fra en samlet norsk reiselivsnæring. Vi vet at konkurransen framover er tøff, men vi har all grunn til å være optimistiske også for året foran oss, sier Bente Bratland Holm.

USA klatrer 

De ferske desembertallene fra SSB viser en noe svak avslutning på 2018, med en nedgang i både norske og utenlandske gjestedøgn. Totalt var det i underkant av 1,47 millioner gjestedøgn ved kommersielle overnattingssteder. 

Desember er en liten volummåned, hvor små endringer den ene eller andre veien, gir store utslag prosentmessig. Likevel verdt å merke at det er i underkant 6 800 færre danske gjestedøgn, og 9 000 færre svenske.

Et marked med vekst også i desember var USA, med 10 000 flere gjestedøgn. Det betyr at USA nå er Norges tredje største utenlandsmarkedet, opp fra en sjetteplass i 2017.

God vinter og strålende sommer

Det som preger 2018 er en god vintersesong med gode snøforhold, etterfølges av en strålende sommersesong med rekordvarme store deler av landet. Selv med god økning i antall gjestedøgn i vintermånedene (+6 %), forsterkes reiselivets utfordring ytterligere med størst tilvekst i sommermånedene (+2 %). 

Av tilveksten på 534 000 flere gjestedøgn det året, kom 365 770 i sommersesongen. Det representerer en andel på 68,5 prosent.

Tilsvarende tall for 2017 var 66 prosent Trenden fra 2017 fortsetter også når det kommer til skjevfordeling over landet.

I 2018 er det (+3 %) og Østlandsfylkene (+2 %) som øker i antall kommersielle gjestedøgn.

Kommersielle gjestedøgn.
Tabellen er sortert etter størst andel i 2018

Overnattingsstatistikk desember 2018Kilde: SSB