Skip to main content

Nyhetsartikler

Avvikler kvalitetsordningen Norwegian Foodprints

Norwegian foodprints logo

På oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet bidro Innovasjon Norge til etableringen av Norwegian Foodprints i 2010. Norges Bondelag og Hanen har spilt en sentral rolle i arbeidet, det samme har Bygdekvinnelaget, som har sørget for praktisk gjennomføring av besøk ved spisestedene og utført godkjenningen. Kvalitetsordningen har hatt som formål å markedsføre gode norske spisesteder over hele landet under en paraply, uavhengig av medlemskap og tilhørighet til ulike organisasjoner. 

Etter ni års drift er 75 bedrifter godkjent og markedsføres med Norwegian Foodprints-logo på Visitnorway.com. I tillegg har spisestedene mulighet til å vise fram logoplakett i egne lokaler. 

- Destinasjonsselskapenes tilbakemeldinger er at Norwegian Foodprints ikke gir noen form for merverdi i reiselivssammenheng, verken for spisestedene eller for lokalmatsatsingen på destinasjonen. Derfor mener vi det er helt riktig å avvikle Norwegian Foodprints og heller skape større effekt for våre gjester, spisesteder, destinasjoner og produsenter gjennom å utvikle Matnasjonen Norge videre, sier Nadja Hartikkala, rådgiver for mat og drikke i Innovasjon Norge. 

Stadig bedre tider for lokalmaten 

I dag velger folk flest spisesteder på bakgrunn av anbefalinger via nye plattformer, sosiale medier og andre brukerstyrte delingskanaler, som for eksempelvis TripAdvisor. Måltidsopplevelser knyttet til «lokalmat», «kortreist», «bærekraftig», «kultur», og lignende, er høyst aktuelt og definitivt en trigger for valg av reisemål. Allikevel ser det ut til at kvalitetsmerkinger som Norwegian Foodprints ikke er av betydning for gjesten når de tar sitt valg.  

- Dessuten har lokalmatens posisjon i samfunnet forandret seg enormt siden 2010. Bevisstheten rundt verdiskapingen og kvaliteten norske produsenter står for har blitt høy – og det å velge spisesteder som satser på mat og drikke fra lokale produsenter er naturlig for mange. Både Innovasjon Norge og flere andre aktører har bidratt til dette løftet, og vi vil fortsette å jobbe for å øke verdiskapingen ved norske spisesteder også framover, sier Hartikkala. 

Alle spisesteder inkludert i Norwegian Foodprints kontaktes direkte av Innovasjon Norge for mer informasjon.