Skip to main content

Nyhetsartikler

2,01 millioner gjestedøgn ved kommersielle overnattingssteder i april

Det var 2,01 millioner gjestedøgn ved kommersielle overnattingssteder i april, som er fire prosent flere enn april i fjor. Norske gjestedøgn økte med fire prosent og utenlandske med seks prosent. Bykset skyldes at påsken i år var i april – og ikke i mars, som i fjor.

Antall hotellovernattinger økte i mars i år, mens camping og hyttegrend gikk ned. Nå i april går antall hotellovernattinger ned med en prosent, mens camping og hyttegrend øker. At hotellgjestedøgn går ned i april, skyldes færre norske gjestedøgn som kan være yrkestrafikk.

Antall utenlandske hotellgjestedøgn øker derimot med ni prosent. Økningen fra utlandet fordeler seg godt utover både nær- og oversjøiske markeder. Se tabell.

Særlig i vintersesongen er det mye hytteformidling, som faller utenfor den månedlige overnattingsstatistikken til SSB. Grunnen er at SSB publiserer formidlingsstatistikken en gang i året. Likevel verdt å legge merke til at hyttegrend øker med 11 prosent, takket være 30 prosent flere norske overnattinger.

Kommersielle gjestedøgn, sortert etter størst andel i april 2019

Overnatting april 2019

Kilde: SSB

De tradisjonelle skifylkene øker i april med Hedmark (+36 %), Oppland (+31 %), Telemark (+40 %) og Vest-Agder (+24 %) takket være god økning i både norske og utenlandske gjestedøgn. Buskerud øker med åtte prosent grunnet flere norske gjestedøgn. Antall utenlandske går ned med  21 prosent.

Oslo og Akershus har nedgang i både norske og utenlandske gjestedøgn. Det samme har Østfold, mens Trøndelag har to prosent flere norske gjestedøgn.

Møre og Romsdal (+5 %) og Sogn og Fjordane (+15 %) har en økning i både norske og utenlandske gjestedøgn. Rogaland og Hordaland kommer ut i minus/0, grunnet færre norske gjestedøgn. Antall utenlandske øker. Samme tendens går igjen i Nord-Norge. Både Nordland, Troms og Finnmark har færre gjestedøgn i april, grunnet færre norske gjestedøgn. Antall utenlandske øker i alle tre fylker.  

Vintersesongen 2013-2019

Etter to vintersesonger med vekst, stoppet det opp i 2017. Sesongen 2017 var preget av snømangel og påsken var sen. Vinterssesongen 2018 var veldig bra, og antall utenlandske gjestedøgn økte med seks prosent. Til tross for veksten, lå utenlandske gjestedøgn én prosents lavere enn i 2016. Vintersesongen 2018 var helt grei, men sen påske gjorde at mange valgte bort påskefjellet. Samlet sett har det vært en god utvikling de siste årene, takket være god utvikling i både ski- og nordlysturismen. Det har også vært en god utvikling i Fjord Norge hvor både Hordaland (+18 %) og Møre og Romsdal (+11 %) har flere utenlandske gjestedøgn i vinter, sammenlignet med 2013.  


Utvikling vinter

vinteroversikt 2014 til 2019
Kilde: SSB


Resultater fra Turistundersøkelsen, vintersesongen 2019

Det arbeides nå for fullt med databehandling og analyser av intervjuene som ble gjort av norske og utenlandske turister som var her i vinter. Da får vi mer informasjon om blant annet forbruk, reisemønstre, tilfredshet og hva de gjorde av aktiviteter. Det gjennomføres p.t også en andelsundersøkelse, som måler Norges markedsandel av skiturismen i utvalgte skimarkeder.

Rapporten publiseres før sommeren.