Skip to main content

Nyhetsartikler

Vil ha flere adventure-turister til Norge

«Adventure travel er turistaktivitet som inkluderer en fysisk aktivitet, en kulturell utveksling eller aktiviteter i naturen.»

Kilde: Adventure Travel Trade Association (ATTA)

Verdifulle gjester

Blant deltagerne på Adventure Travel World Summit var 40 norske delegater fra reiselivsbedrifter, destinasjoner og Innovasjon Norge. Totalt 67 land var representert på den årlige samlingen, i regi av Adventure Travel Trade Association.  

- Adventure travel handler om reisende som er opptatt av å oppleve lokal natur og kultur på stedene de besøker, i tillegg til å være fysisk aktive. De ønsker å komme så nært inn på destinasjonene som mulig. Dette er gjester man kan tjene mye på i kroner og ører, men som også er bevisste gjester. Mange er godt over gjennomsnittet opptatt av klima og miljø, samtidig som de verdsetter kulturutvekslingen reiser gir, sier Haaken Christensen i Innovasjon Norge (bildet).

Haaken Christensen, fagspesialist naturbasert reiseliv i Innovasjon Norge,Krever høy kvalitet og profesjonelle aktører

Som del av Innovasjon Norges undersøkelser blir turistene spurt om hvilke aktiviteter de har gjennomført eller har planer om å gjøre. Blant de mest populære aktivitetene er å oppleve lokal historie, gå toppturer, oppleve dyreliv, spise lokal mat- og drikke, samt oppleve norsk kultur og levemåte.

For å lykkes med en turisme som setter aktiviteter og opplevelser i fokus, er man avhengig av produkter av høy kvalitet og profesjonelle aktører. Når norsk reiseliv, med Innovasjon Norge i spissen, nå satser på å øke helårsturismen i Norge, er adventure-turisten en svært viktig målgruppe.

- Denne type turisme gir oss gjester som oppholder seg lengre på destinasjonen, har et høyt totalforbruk på oppholdet og 65% av forbruket legges igjen i lokal økonomi. At turistene også er bevisste reisende som er opptatt av å oppleve den lokale identiteten og å påvirke omgivelsene de besøker i minst mulig grad, går godt sammen med vårt ønske om et reiseliv som bidrar til lokal verdiskaping og utvikling, sier ansvarlig for naturbasert reiseliv i Innovasjon Norge, Haaken Christensen.

Global Growth Adventure

Nytt i år i Innovasjon Norge er eksportprogrammet Global Growth Adventure, i tillegg til en rekke finanserings- og rådgivningstiltak tilpasset reiselivsbedrifter som ønsker å profesjonalisere og heve kompetansen i dette segmentet av norske reiselivsbedrifter.

Ingunn Sørnes på ATWS 2018

Ingunn Sørnes er Innovasjon Norges fagspesialist på bærekraftig reiseliv og holdt to foredrag på Adventure Travel World Summit 2018 i Toscana. Interessen for Norges organisering av bærekraftsarbeidet i reiselivet er stor - særlig fra aktører innen adventure-segmentet. Foto: Marianne Mork/Innovasjon Norge