Skip to main content

Nyhetsartikler

Vel blåst for årets NTW

Tilbakemeldingene er saumfart og konklusjonen er at både kjøpere og selgere på årets Norwegian Travel Workshop (NTW) i Stavanger er svært godt fornøyde med arrangementet. Begge sider av forhandlingsbordet kan også melde tilbake om økt interesse for småskala reiselivsprodukter, samt mer fokus på miljø og bærekraft.

60 prosent av kjøpere har svart på evalueringen og gir full score på generell tilfredshet med årets NTW. Like stor andel av de norske selgerne har svart på evalueringen i etterkant og også de er svært godt fornøyd. Enda litt mer fornøyd enn i fjor, faktisk.

- For de norske selgerne er det viktigst å møte og forhandle med både eksisterende kunder og nye kunder. Godt over 90 prosent svarer at dette er «meget viktig» eller «viktig» for deres deltakelse på NTW, forteller prosjektleder Kari Anne Schwach i Innovasjon Norge.

Kontinuerlig jakt på gode kjøpere

Innovasjon Norge jobber kontinuerlig med å få med nye, kvalifiserte kjøpere til å delta på NTW, som ønsker å inkludere Norge og norske produkter i sitt tilbud til kundene. Samtidig er det viktig å jevnlig bearbeider operatørene som har hatt Norge på kartet i mange år. Det å få en god miks av nye og eksisterende kjøpere som deltakere på NTW er viktig.

- Det er derfor godt å se at hele 92,8 % av selgerne som har svart på spørsmålet «Hvor fornøyd er du totalt sett med kvaliteten på kjøperne» svarer «meget fornøyd/fornøyd». Det er jo tross alt kjernen av NTW som arrangement, at det skal gjennomføres gode og fruktbare møter gjennom de to workshopdagene. Så disse resultatene er vi godt fornøyd med, sier Schwach.

Etterspør småskala reiselivsprodukter

Et annet spørsmål Innovasjon Norge stilte til selgerne som har deltatt på årets NTW er: «Er det noe spesiell etterspørsel fra kjøperne du la merke til på NTW i år?». Dette er et åpent spørsmål hvor deltakerne svarer med åpne kommentarer.

- Her er det noen kommentarer som går på økt interesse for småskala reiselivsprodukter, samt økt fokus på miljø og bærekraft. Når det gjelder etterspørsel etter småskala reiselivsprodukter, så stemmer dette også med innspill fra kjøperne i evalueringen, de etterspør faktisk flere tilbydere av småskala produkter. Dette er nyttig innspill vi tar med oss når vi nå planlegger neste års NTW, avslutter Kari Anne Schwach.