Skip to main content

Nyhetsartikler

Veksten fortsetter – for femte sommersesong på rad

I dag publiserte SSB overnattingstall for juni, og ser vi sommerens to første måneder under ett, viser tall for mai og juni at det var 6,8 millioner kommersielle gjestedøgn, som er en økning på fem prosent. Nordmenn har tatt landet i bruk, og norske gjestedøgn øker med seks prosent. Antall utenlandske gjestedøgn ligger to prosent høyere, som tilsvarer 51 000 flere gjestedøgn sammenlignet med mai og juni i fjor. Mye tyder på at dette blir den femte sommersesongen på rad med god vekst fra utlandet.

Menes veksten i norske gjestedøgn fordelte seg stort sett over hele landet, bortsett fra i Nord-Norge, er ikke bildet slik når vi ser på veksten fra utlandet. Her er veksten stort sett å finne i Oslo (+ 12 000), Fjord Norge (+ 6 500) og Nord- Norge (+ 18 200). Det betyr at trenden vi har sett tidligere fortsetter, med en stor grad av tilvekst i disse områdene. Nordmenn sviktet derimot Nord-Norge i mai og juni, så total har Nord-Norge færre kommersielle gjestedøgn sammenlignet med samme periode i 2017.

- Så langt viser tallene fra SSB at våre prognoser for sommersesongen stemmer. Det fantastiske sommerværet på Østlandet bidro nok også sterkt til at nordmenn valgte å reise hit, men sviktet Nord-Norge. Vi registrerer at veksten fra utlandet fortsatt er konsentrert til Oslo, Vestlandet og Nord-Norge, noe som betyr at presset på utsatte områder fortsetter også i år, sier Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Nedgang fra Asia

Tendensen vi så i tallene for mai, fortsetter dessverre inn in juni. SSBs tall for juni viser at trafikken fra Asia gikk kraftig ned i juni, noe som var ventet. Totalt sett ble det en nedgang på 12 prosent fra Japan, 16 prosent fra Kina og 34 prosent fra Korea. Sekkeposten “Øvrige Asia”, som inkluderer blant annet land som India, Indonesia, Taiwan og Singapore, ligger to prosent under fjoråret. Ser vi nærmere på disse markedene peker India seg spesielt positivt ut. Herfra er det en kraftig økning til Skandinavia, mye takket være direkteruter til Danmark og Sverige. Inderne besøker gjerne minst tre land når de er på rundreise, så den stadig bedre tilgjengeligheten fra India til våre naboland er noe Norge nyter godt av.

Stagnasjonen fra de asiatiske markedene er ikke et norsk fenomen alene. Blant annet har finnene en tilbakegang på 24 prosent i juni. Det meldes også om en nedgang til alle oversjøiske markeder fra Kina og Korea, som for eksempel til Australia og USA.

- Det er flere grunner til tilbakegangen fra Asia. Først og fremst skyldes det en utstrakt forsiktighet blant kinesiske forbrukere på grunn av handelskrigen med USA, en svekkelse av kinesisk valuta og usikkerhet på børsen. En annen faktor er at kombinasjonsturer til Russland og Skandinavia har sviktet på grunn av høyt prisnivå i Russland som et resultat av fotball-VM, sier Per Holte, markedsspesialist for Asia i Innovasjon Norge.

Venter koreansk comeback

Den store nedgangen fra Korea som vi ser i juni, kan skyldes en forskyvning i trafikken fra juni til juli i år. Årsaken er en charterflyvningene direkte fra Seoul til Oslo som først startet 1. juli i år. Det er satt opp 24 slike flighter, mot totalt 11 i fjor. Derfor er det med stor sannsynlighet at vi vil se en økning i antall gjestedøgn i juli og august, og vi håper da å ta igjen store deler av det tapte i mai og juni, sier Per Holte. Han tilføyer at det er usikkerhet knyttet til trafikken fra Asia resten av året, som følge av den pågående handelskrigen mellom USA og Kina som kan dempe reiselysten, og tenker da spesielt på nordlysturismen fra Asia.