Skip to main content

Nyhetsartikler

Utenlandske gjestedøgn økte i august

Det at totalen er uendret fra i fjor, skyldes to prosent flere hotellgjestedøgn, som fordeler seg på én prosent flere utenlandske og to prosent flere norske.

Antall gjestedøgn på både camping og hyttegrend går tilbake i august. Dette er motsatt av hva vi så i juli måned, da det var overnattinger ved camping og hyttegrend som økte. Ser vi på utviklingen fra markedene, forsetter samme tendens som tidligere i sommer, men verdt å merke seg at kinesiske gjestedøgn øker med fem prosent i august.

Kommersielle gjestedøgn, sortert etter størst andel sommersesongen 2018

Overnatting august.
Kilde: SSB​

Utenlandske gjestedøgn per landsdel

For å begynne med Fjord Norge, som er den landsdelen med flest utenlandske gjestedøgn, øker både Rogaland (+10 %), Hordaland (+2 %), Møre og Romsdal (+6 %), mens Sogn og Fjordane går tilbake med to prosent i august. Deretter kommer Østlandet, hvor både Akershus (+11%), Hedmark (+4 %) og Buskerud (+5 %) har flere utenlandske gjestedøgn.

Oslo (-3 %), Oppland (-6 %), Vestfold (-4 %) og Østfold (-3 %) går tilbake. I Nord-Norge er antall utenlandske gjestedøgn uendret i Nordland, mens de øker i både Troms (+3 %), Finnmark (+ 9%) og på Svalbard (+13 %). På Sørlandet øker Telemark med fem prosent og Vest-Agder med 18 prosent. Aust-Agder går tilbake med åtte prosent. Til siste kommer Trøndelag, hvor både Sør- Trøndelag (-3 %) og Nord-Trøndelag (-23 %) har færre utenlandske gjestedøgn.

Sommersesongen 2018

Tall for mai-august viser en økning på to prosent. Volummessig troner tradisjonelle volummarkeder sommerstid som Tyskland, Nederland og Sverige. Rett bak, med samme andel som Sverige kommer USA, deretter Kina, Frankrike og sekkeposten resten av Asia. Til sammen representerer disse en andel på 62 prosent av alle utenlandske gjestedøgn sommersesongen 2018.

Fjord Norge er den landsdelen, som nok en sommersesong, har flest utenlandske gjestedøgn

Gjestedøgn sommersesongen utenlandske 2018
Kilde: SSB​

SSB publiserer tall for september 5. november.