x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway

To millioner gjestedøgn i april

Ferske tall fra SSB viser at det var to millioner kommersielle gjestedøgn i april. Det er tre prosent flere enn i april 2017. Da størstedelen av påsken var plassert i mars i år og i april i fjor, vil denne oppsummeringen være om året til nå.

Tall for årets fire første måneder viser en økning på fire prosent. Norske gjestedøgn økte med tre prosent, og antall utenlandske med seks prosent. Veksten fra utlandet er ikke jevnt fordelt, og trenden fra 2017 fortsetter inn i 2018, med en nedgang fra store volummarkeder som Sverige, Danmark og Storbritannia.  

Veksten fra januar til april må ses i sammenheng med nedgang vintersesongen 2017

2017 ble nok et rekordår for norsk reiseliv, men veksten fordelte seg ikke likt utover året. Veksten i fjor er takket være god økning i sommersesongen. Det var en nedgang i antall gjestedøgn gjennom hele vintersesongen, og årets tall sammenlignet med samme periode i 2016, viser at antall gjestedøgn ligger én prosent høyere.

Veksten skyldes flere norske gjestedøgn. Antall utenlandske ligger én prosent under samme periode i 2016.  Det er kun fordi store volummarkeder vinterstid som Sverige, Danmark og Storbritannia svikter. Ellers er utviklingen svært god fra flere markeder, og spesielt fra Tyskland, USA, Asia og Sør-Europa.  

Tabeller er sortert etter størst andel så langt i år.

Kontakt oss om markedsdata

Margrethe Helgebostad
Seniorrådgiver reiseliv
mahel@innovasjonnorge.no
Tlf. +47 917 49 513

 

 

Januar-april

 

 

April

 

Kommersielle gjestedøgn

2017

2018

%
endring
2017-2018

andel

%
endring 2016-2018

2017

2018

%
endring
2017-2018

I alt

7 684 604

7 969 337

4

100

1

1 951 470

2 002 747

3

Utlandet i alt

1 924 718

2 035 251

6

26

-1

437 257

449 163

3

Norge

5 759 886

5 934 086

3

74

2

1 514 213

1 553 584

3

Sverige

368 358

384 449

4

19

-6

77 418

99 254

28

Danmark

378 261

375 870

-1

18

-5

45 059

25 946

-42

Storbritannia

211 323

203 180

-4

10

-12

50 391

46 565

-8

Tyskland

173 529

191 542

10

9

6

55 219

52 386

-5

USA

95 382

125 778

32

6

59

25 291

31 953

26

Resten av Asia

76 517

93 803

23

5

58

22 793

24 236

6

Nederland

77 631

76 473

-1

4

4

12 780

13 545

6

Frankrike

47 175

56 214

19

3

13

12 991

14 831

14

Italia

39 984

50 407

26

2

41

9 123

11 562

27

Spania

36 991

47 539

29

2

30

14 115

13 975

-1

Kina

44 219

39 944

-10

2

69

12 416

12 316

-1

Sveits

29 355

32 229

10

2

27

6 961

6 694

-4

Russland

20 419

22 642

11

1

-4

6 015

6 306

5

Belgia

17 885

20 316

14

1

20

3 713

4 999

35

Østerrike

13 180

15 691

19

1

24

4 287

4 657

9

Japan

13 182

13 011

-1

1

3

3 188

3 207

1

Brasil

9 784

8 395

-14

0

70

2 953

1 737

-41

Sør-Korea

6 271

6 725

7

0

24

3 191

3 696

16

Kilde: SSB

Norske og utenlandske kommersielle gjestedøgn fordelt på fylker

Januar-april

2016

2017

2018

%endring 2017-2018

%endring 2016-2018

Østfold

147 369

132 387

131 281

-1

-11

Akershus

549 257

566 892

613 937

8

12

Oslo

1 307 974

1 361 172

1 425 788

5

9

Hedmark

402 530

371 851

383 957

3

-5

Oppland

739 664

674 947

682 686

1

-8

Buskerud

911 863

801 565

848 680

6

-7

Vestfold

181 897

186 734

191 061

2

5

Østlandet

4 240 554

4 095 548

4 277 390

4

1

 

 

 

 

 

 

Telemark

216 587

202 350

202 140

0

-7

Aust-Agder

127 916

125 353

121 621

-3

-5

Vest-Agder

173 437

184 247

180 440

-2

4

Sørlandet

517 940

511 950

504 201

-2

-3

 

 

 

 

 

 

Rogaland

429 058

421 701

456 021

8

6

Hordaland

663 934

644 811

696 632

8

5

Sogn og Fjordane

179 006

172 951

172 627

0

-4

Møre og Romsdal

242 500

235 378

244 957

4

1

Fjord Norge

1 514 498

1 474 841

1 570 237

6

4

 

 

 

 

 

 

Sør-Trøndelag

490 702

478 838

486 570

2

-1

Nord-Trøndelag

163 247

139 650

153 818

10

-6

Trøndelag

653 949

618 488

640 388

4

-2

 

 

 

 

 

 

Nordland

343 370

355 433

353 171

-1

3

Troms

405 043

429 976

424 914

-1

5

Finnmark

135 133

143 461

144 113

0

7

Nord-Norge

883 546

928 870

922 198

-1

4

Kilde: SSB