Skip to main content

Nyhetsartikler

Spennende samarbeid om beregningsmodell for klimagassutslipp

Innovasjon Norge har sammen med Vestlandsforskning og UNWTO sett på klimagassutslipp knyttet til transportdelen av reiselivet. I en workshop forrige uke jobbet disse partene seg gjennom eksisterende datagrunnlag for utslippsberegninger - og dette skal nå testes på et nasjonalt nivå og inngå som et kunnskapsgrunnlag i Innovasjon Norges segmenterings- og markedsprioriteringer.

Ansvarlig for analyse og markedsdata i Innovasjon Norge Reiseliv, Margrethe Helgebostad, og to representanter fra Vestlandsforskning møtte verdens turismeorganisasjon (UNWTO) for en workshop i Madrid 19.-21. november. Vestlandsforskning medvirker på oppdrag fra Innovasjon Norge.

Bente Bratland Holm- Spennende dialog med både UNWTO og Vestlandsforskning over tid har resultert i denne felles workshopen på et så viktig område for fremtidens globale reiseliv. For vår del ser vi nå på hvordan vi kan bruke våre kilder og data til å utvikle en beregningsmetode – eller kalkulator om du vil – som tar for seg norsk reiseliv. I første omgang håper vi et fremtidig utviklet verktøy på bakgrunn av dette arbeidet kan gi innsikt til å ta endra bedre valg for markedsinvesteringer og satsinger framover, sier Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge (bildet).

Diskuterte politikkanbefalinger

Tema for den tre lange dager workshopen var UNWTOs oppdatering av sin studie om transportrelaterte CO2-utslipp fra turisme.

Det ble diskutert hvilke politikkanbefalinger som kan gis for å få ned klimagassutslipp fra sektoren, og sentralt i diskusjonen var utfordringer og muligheter sett i et klimaperspektiv, og spesielt rike lands støtte for tiltak som kan redusere effekten av klimaendringer i både utviklingsland og spesielt sårbare land, som små øystater. I dette arbeidet er det viktig med pålitelig data om transportutslipp, men også å belyse hvilken rolle turisme spiller i klimavennlig produktutvikling.

- Trenger handling på lokalt og nasjonalt nivå

Vestlandsforskning bisto Innovasjon Norge på workshopen med UNWTO.  

- Dette var lærerike dager som ga oss innsikt i hvordan FN jobber for å øke kunnskapen om klimagassutslipp fra turisme. For å lykkes må det ikke bare en overordnet politikk til, men handling på lokalt og nasjonalt nivå. Vi ser fram til å samarbeide med Innovasjon Norge for å gi innsikt om klimafotavtrykk fra turisme i Norge, sier Hans Jakob Walnum, forsker hos Vestlandsforskning.