Nyhetsartikler

Spennende samarbeid om beregningsmodell for klimagassutslipp

Kontakt oss om markedsdata

Margrethe Helgebostad
Seniorrådgiver reiseliv
mahel@innovasjonnorge.no
Tlf. +47 917 49 513

 

UNWTO

United Nations World Tourism Organization (UNWTO) er FNs særorganisasjon for reiseliv. Organisasjonen fungerer som en kunnskapsbase og et globalt forum for saker relatert til turisme.

Mer informasjon om Verdens turismeorganisasjon (UNWTO) finner du her

Innovasjon Norge har sammen med Vestlandsforskning og UNWTO sett på klimagassutslipp knyttet til transportdelen av reiselivet. I en workshop forrige uke jobbet disse partene seg gjennom eksisterende datagrunnlag for utslippsberegninger - og dette skal nå testes på et nasjonalt nivå og inngå som et kunnskapsgrunnlag i Innovasjon Norges segmenterings- og markedsprioriteringer.

Ansvarlig for analyse og markedsdata i Innovasjon Norge Reiseliv, Margrethe Helgebostad, og to representanter fra Vestlandsforskning møtte verdens turismeorganisasjon (UNWTO) for en workshop i Madrid 19.-21. november. Vestlandsforskning medvirker på oppdrag fra Innovasjon Norge.

Bente Bratland Holm- Spennende dialog med både UNWTO og Vestlandsforskning over tid har resultert i denne felles workshopen på et så viktig område for fremtidens globale reiseliv. For vår del ser vi nå på hvordan vi kan bruke våre kilder og data til å utvikle en beregningsmetode – eller kalkulator om du vil – som tar for seg norsk reiseliv. I første omgang håper vi et fremtidig utviklet verktøy på bakgrunn av dette arbeidet kan gi innsikt til å ta endra bedre valg for markedsinvesteringer og satsinger framover, sier Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge (bildet).

Diskuterte politikkanbefalinger

Tema for den tre lange dager workshopen var UNWTOs oppdatering av sin studie om transportrelaterte CO2-utslipp fra turisme.

Det ble diskutert hvilke politikkanbefalinger som kan gis for å få ned klimagassutslipp fra sektoren, og sentralt i diskusjonen var utfordringer og muligheter sett i et klimaperspektiv, og spesielt rike lands støtte for tiltak som kan redusere effekten av klimaendringer i både utviklingsland og spesielt sårbare land, som små øystater. I dette arbeidet er det viktig med pålitelig data om transportutslipp, men også å belyse hvilken rolle turisme spiller i klimavennlig produktutvikling.

- Trenger handling på lokalt og nasjonalt nivå

Vestlandsforskning bisto Innovasjon Norge på workshopen med UNWTO.  

- Dette var lærerike dager som ga oss innsikt i hvordan FN jobber for å øke kunnskapen om klimagassutslipp fra turisme. For å lykkes må det ikke bare en overordnet politikk til, men handling på lokalt og nasjonalt nivå. Vi ser fram til å samarbeide med Innovasjon Norge for å gi innsikt om klimafotavtrykk fra turisme i Norge, sier Hans Jakob Walnum, forsker hos Vestlandsforskning.