Skip to main content

Nyhetsartikler

Sommerturistene brukte 57,2 milliarder på norgesferien

Turistundersøkelsen sommersesongen 2018

RAPPORT: Turistundersøkelsen 2018: Sommersesongens forbruk og volum

Last ned / les (pdf)

Mest av alle la norske turister igjen. 44,8 milliarder kroner brukte vi totalt på ferie, fritids- og forretningsreiser i eget land. Dette fordeles på 33,8 fra ferierende nordmenn og 11 milliarder kroner fra forretningsreisende.

Utlendinger på ferie-, fritids- og forretningsreiser la igjen 12,4 milliarder kroner.  10,2 milliarder kroner tilskrives ferierende gjester og 2,2 milliarder kroner fra forretningsreisende.

Ser vi nordmenn og utlendinger under ett er det nordmenn som har desidert høyest andel av totalforbruket, med 78 prosent. 75 prosent av disse tilskrives ferie- og fritidsreisende. Blant de utenlandske turistene kommer 82 prosent av deres totalforbruk fra ferie- og fritidsreisende.

Asiater med høyest totalforbruk

Asia var feriemarkedet med det høyeste totalforbruket i år, med i underkant av
1,8 milliarder kroner. Turistene fra Tyskland og USA hadde også et høyt totalforbruk på henholdsvis 1,6 milliarder kroner og 1,35 milliarder kroner. Storbritannia og Frankrike kvitterte ut med de laveste totalforbrukene.

Turistundersøkelsen sommer 2018 Forbruk og volum
Kilde: Epinion/Innovasjon Norge

Ser vi på forbrukstallene fordelt på feriereisende og forretningsreisende, fra henholdsvis Norge og utlandet, ser det slik ut, fordelt på ulike poster:

Tabell forbruk fordelt på poster sommer 2018
Kilde: Epinion/Innovasjon Norge

Sommerens overnattingstall

Nordmenn sto sommeren 2018 for omtrent 85 prosent av overnattingene i reiselivs-Norge, hvorav i underkant av 90 prosent var ferie- og fritidsreisende.

De utenlandske sto for de resterende 15 prosent av sommersesongens overnattinger, og også her var i underkant av 90 prosent ferie- og fritidsreiser.

Fordelingen på norske overnattingssteder i sommer ser slik ut:

  • Av totalt 42,9 millioner norske overnattinger i Norge i sommer, var 6,8 hotellovernattinger, som inkluderer hotell, kro, motell og lignende. Denne posten er med i den offentlige overnattingsstatistikken.
     
  • 4,7 millioner norske overnattinger var øvrige overnattinger, som på campingplasser, hyttegrender, vandrerhjem. Denne posten er også med i den offentlige overnattingsstatistikken.
     
  • Nytt i sommer er at vi også inkluderer hele 31,4 millioner norske overnattinger ved øvrige overnattingssteder, som ikke er inkludert i den offentlige overnattingsstatistikken. Dette gjelder alle overnattinger som ikke rapporteres inn til norske statistikkmyndigheter, som leid eller lånt hytte, AirBnB, overnattinger hos venner, familie, bekjent osv.
     
  • Av 7,3 millioner utenlandske overnattinger var fordelingen 3,7 millioner hotellovernattinger, 2,6 millioner øvrige overnattinger og 1 million overnattinger ved øvrige overnattingssteder (utenfor overnattingsstatistikken).

Flest overnattinger fra Tyskland

Tyskland utgjorde det største markedet i antall overnattinger og Storbritannia utgjør det minste. Tyskland beholder dermed sin posisjon som det største og viktigste markedet for Norge i sommersesongen.  

Fra oversjøiske markeder var det flest antall overnattinger fra Asia, som hadde omtrent like mange overnattinger som svenske og danske turister til sammen.


* Utenlandske cruiseturister er ikke del av disse tallene. Kun Hurtigruten og andre besøkende, som hadde minimum en natt i Norge.