Skip to main content

Nyhetsartikler

Går mot ny knallsommer

160 representanter fra internasjonalt og norsk reiseliv deltok i Innovasjon Norges Turistbarometer, som ser på forventet trafikk til og i Norge i løpet av sommermånedene. 58 prosent mener at sommeren blir mye bedre eller bedre enn 2017, mens 33 prosent tror den blir nokså lik som i fjor. Kun 10 prosent tror på nedgang. -Reiselivsnæringen sørger for jobb til over 160 000 personer. Derfor er det veldig gode nyheter at flere turister vil på ferie til Norge, sier Røe Isaksen.

Tyskland og USA leder an veksten

Dersom forventningene slår til blir det femte sommeren på rad med vekst fra utlandet. Optimismen råder i de fleste markedene, og særlig i volummarkeder som Tyskland, Sverige og Nederland. -Tyskere gjester sto for hele 22 prosent av gjestedøgnene i sommermånedene 2017. Når vi vet at de blir i Norge over lang tid, og samlet legger igjen store summer så er det veldig viktig, sier Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør Innovasjon Norge.

Det ventes også vekst fra oversjøiske markeder, særlig fra USA. Hele 77 prosent venter vekst fra landet som på få år har vokst til et av Norges største markeder.

Til sammenligning ser veksten ut til å bremse opp fra Storbritannia. -Flere europeiske land melder nedgang av britiske besøkende, så det er naturlig å tro at det henger sammen med nasjonale forhold som lavere pund og usikkerhet knyttet til Brexit, sier Holm.

Økt reiselyst, synlig og sikkert

Verdens innbyggere reiser mer enn noensinne, og vedvarende svak norsk krone samt oppfattelsen av Norge som en trygg destinasjon bidrar til at besøkende setter nesen hitover. 
-Men for å bli valgt må Norge være synlig internasjonalt. Det er helt avgjørende for å sikre vekst, sier Holm.

Innovasjon Norges egne undersøkelser viser at interessen for Norge øker, og internettsøk på Norge som feriedestinasjon gikk opp med 16 prosent i 2017.   -I samarbeid med hele reiselivsnæringen fortsetter vi å sette Norge på kartet, sier Holm.

-Vi skal bygge på det som er bra, men legge til nye opplevelser og årstider

Tall fra fjoråret viser at veksten kommer om sommeren.  -I 2017 kom 66 prosent av veksten i sommermånedene. Til sammen utgjorde det over halvparten av alle gjestedøgnene det året, sier Holm, og fortsetter, -Det er viktig at sommeren går bra, men utfordringen ligger i å skape vekst også i de resterende åtte månedene av året.

Næringen viser både vilje til og ønske om at de besøkende skal bruke større deler av Norge, til alle årstider. -Dagens situasjon viser at den langsiktige markedsføringen har fungert. Over flere år har vi hatt mye fokus på sommeropplevelser. Destinasjonene har utviklet gode produkter, og lagt til rette for besøk om sommeren, sier Holm, og avslutter, - Vi skal fortsette å bygge på det som fungerer bra, men legge til nye opplevelser, årstider og destinasjoner.