Skip to main content

Nyhetsartikler

Vil gi sikrere vei til toppene

Interessen for naturbaserte opplevelser og toppturer har økt markant siste årene. I norske fjell er aktiviteten stor med både norske og utenlandske turister, men der de norske ofte kjenner forholdene godt er det mange utenlandske som ikke er klar over ulikhetene mellom Norge og for eksempel fjellkjedene på kontinentet.

Serie med sikkerhetsfilmer

- I fjor laget vi sikkerhetsfilmer om turer i norske fjell sommerstid, og disse har blitt veldig godt mottatt både av bransjen og besøkende. Nå følger vi opp med en film om toppturer på ski, noe det helt klart er et behov for, sier Haaken Christensen, fagspesialist i naturbasert reiseliv i Innovasjon Norge.

Filmen Safe Ski Touring handler om hva man må huske på og forberede, før man legger ut på topptur i norske fjell. Prosjektet er et samarbeid mellom Innovasjon Norge/Visit Norway og Norges vassdrags- og energidirektorat/Varsom.no.

Filmens forteller er tindevegleder og skredekspert Markus Landrø fra Varsom.no.
Filmens forteller er tindevegleder og skredekspert Markus Landrø fra Varsom.no.  Foto: Kristoffer Bergersen/News on Request

Filmen har fem budskap:

 • Bruk av lokale sertifiserte guider
  Utenlandske guider kan være svært dyktige på sin hjemmebane, men kan også mangle kunnskapen om forhold i norsk natur. Man bør bruke sertifiserte guider med lokalkunnskap dersom man er usikker på om man kan gjennomføre en trygg tur uten guide.
 • Å velge tur etter evne
  Det er viktig å velge terreng som er egnet for den enkelte gruppen. I tillegg til å være nøye med å sjekke og etterkomme skredvarslinger på varsom.no, lokale snø og skredobservasjoner på regobs.no, samt værvarsel på yr.no.
 • Riktig utstyr
  Skredsøker, spade og søkestang må, og at det er viktig med ekstra klær, mat og drikke.
 • Fakta om norsk natur og klima
  I Norge kan vi ha  ustabile snøforhold og mer krevende klima enn i mange andre fjellområder i verden. Langvarige kuldeperioder og mye vind bidrar til dette. I tillegg kan forholdene variere mye, selv på korte avstander. Variasjonen mellom kystområder og tilgrensende innland kan være stor. Værsystemene kan komme raskt inn over havet og treffe kystfjellene. Dermed vil snø- og skredforholdene kunne variere mer fra dag til dag. For mange besøkende vil dette kunne være uvandt og,  krevende å forberede seg til.
 • Earn your turns
  Filmen vektlegger også at vi i Norge har «earn your turns» som prinsipp, her er det å gå på feller opp og å kjøre ned som gjelder.

- Filmen vil være klar i løpet av kort tid. Språket er engelsk, men den tekstes på flere relevante språk. Den gjøres tilgjengelig på Visitnorway, samt på YouTube og Vimeo til gratis nedlasting. Egne SoMe- versjoner skal spres gjennom våre kanaler, forteller Christensen.