Skip to main content

Nyhetsartikler

Støtter «Hele Norge, hele året» i forslag til statsbudsjett

Fram til nylig har den offentlige finansierte markedsføringen av Norge som reisemål dreiet seg om naturbaserte opplevelser, og i all hovedsak sesongbaserte opplevelser. Etter at reiselivsmeldingen ble lagt fram i 2016 har Innovasjon Norge utarbeidet en ny retning for arbeidet, der oppmerksomheten rettes mot et bredere spekter av opplevelser under tittelen «Hele Norge, hele året». I tillegg satset det nå i stor grad på å tiltrekke seg og nyttiggjøre seg av flere internasjonale arrangementer, både innenfor idrett og kultur - og for kongresser og konferanser.

Bente Bratland Holm. Foto: Astrid Waller- I dag er vi glade for at regjeringen ikke gir oss mindre å rutte med neste år. Dessuten er vi veldig fornøyd med at regjeringen nå er helt enige med oss om hva som skal til for å skape fremtidens bærekraftige og lønnsomme reiseliv i Norge. Det står svart på hvitt i forslaget til neste års statsbudsjett at regjeringen i reiselivsoppdraget til Innovasjon Norge vil understreke at vi skal arbeide for økt aktivitet i norsk reiseliv også utenom høysesong. Den jobben har vi rigget oss for allerede – og det er veldig positivt at regjeringen nå er med på å heie oss fram, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge (bildet).

Profilering og produktutvikling går hånd i hånd

I forslaget til statsbudsjettet trekkes det særlig fram at dersom reiselivsnæringen skal utvide sin aktivitet på en bærekraftig måte, må aktiviteten i reiselivet øke også utenom høysesongen. Det gjelder både bedriftenes tilbud av reiselivsprodukter og de reisendes etterspørsel etter disse produktene.

Hvis kun tilbudet eller etterspørselen etter reiselivsprodukter økter, kan ikke utviklingen opprettholdes over tid, ettersom enten bedriftene eller de reisende vil tape på det i form av manglende lønnsomhet eller opplevelser. Hvis både tilbud og etterspørsel etter reiselivsprodukter øker, kan derimot aktiviteten i reiselivsmarkedet tilpasse seg hverandre og opprette holdes på et høyere nivå.

- Vårt arbeid med å styrke produktutvikling i reiselivet gir bedre produkter og et bredere tilbud. Dette gir oss totalt sett et konkurransedyktig norsk reiseliv å profilere utad, sier Bratland Holm.

Bred portefølje av ordninger og tiltak for reiselivet

Innovasjon Norge har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartement ansvar for å markedsføre Norge som reisemål. Dette er en del av Innovasjon Norges rolle som kompetanse-, utvikling- og markedspartner for norsk reiselivsnæring. Regjeringen foreslår å bevilge 231,5 millioner kroner til profilering av Norge som reisemål i 2019.

Norge profileres som reisemål gjennom merkevaren Visit Norway, som Innovasjon Norge eier og drifter.

I tillegg til markedsaktivitetene bistår Innovasjon Norge en rekke virksomheter i reiselivet med ulike tiltak og støtteordninger. I 2017 mottok reiselivsnæringen støtte for 332 millioner kroner fra generelle ordninger i Innovasjon Norge og i tillegg benyttes det midler fra bevilgningen til reiselivsprofilering til kompetanse- og utviklingsaktiviteter som rådgiving, bedriftsnettverk og kursvirksomhet.