Skip to main content

Nyhetsartikler

Optimisme ved inngangen til årets vintersesong

Kontaktperson:

Margrethe Helgebostad
Mobil: 917 49 513
margrethe.helgebostad@innovasjonnorge.no 

52 prosent av de som deltok i Innovasjon Norges årlige undersøkelse tror vinteren blir bedre enn i fjor. 42 prosent tror den blir lik. Kun seks prosent venter nedgang.

- Norge er populært denne vinteren. Lav kronekurs og tidlig påske er medvirkende til det, sier Margrethe Helgebostad, analyseansvarlig i Innovasjon Norge reiseliv.

Vinteren 2017 ble den første vintersesongen med en liten nedgang, takket verre sent snøfall og dårlige skiforhold mange steder i landet. Nedgang fra Danmark, som er det største volummarkedet for Norge vinterstid, var utslagsgivende for at vinteresesongen ikke ble så bra som spådd på forhånd.

- Men til tross for nedgangen lå antall utenlandske gjestedøgn 11 prosent høyere enn i 2013, sier Helgebostad.

Nordlyssatsingen viktig for vinterturismen

Det er stor optimisme fra alle markeder Innovasjon Norge har en vintersatsing.  Både fra store skimarkeder, men også fra mindre volummarkeder, som primært kommer til Norge for å oppleve nordlyset. Selv om skisegmentet med svensker og dansker fremdeles er størst vinterstid har nordlyssatsingen, som er et viktig samarbeid mellom reiselivsnæringen og Innovasjon Norge, gjort det norske vinterproduktet mer robust. Dette ved å tiltrekke seg turister fra andre markeder og målgrupper enn det tradisjonelle skisegmentet.

Håper danskene kommer

Nord-Norge hatt en sterk økning i gjestedøgn fra USA, Asia og Sør-Europa, men også briter og tyskere tiltrekkes av nordlyset, Hurtigruten og arktiske vinteropplevelser.

- Det mest utslagsgivende for vintersesongen er at danskene kommer. Derfor er det hyggelig at de danske respondentene utrykker optimisme. Mye skyldes den lave norske kronekursen. Danske gjestedøgn vinterstid har vist seg å følge kronekursen til en viss grad. En svak krone, fører til flere danske gjestedøgn, og vice versa, avslutter Margrethe Helgebostad. 

Norges Turistbarometer: Prognoser for vintersesongen 2018 (PPT)