Skip to main content

Nyhetsartikler

Oppgang i juli

Ser vi to år tilbake ligger antall utenlandske gjestedøgn seks prosent høyere. Gode tall, men nedgang fra Asia, Storbritannia, Sverige og Spania.

Tabellen er sortert etter størst andel juli 2018

Kommersielle gjestedøgn juli 2018

Kilde: SSB

Camping er populært

Antall gjestedøgn ved hotellene øker med to prosent, og det er takket være fem prosent flere norske gjestedøgn.

Antall utenlandske hotellgjestedøgn går ned tre prosent, mens utenlandske gjestedøgn på campingplasser øker med ni prosent og seks prosent på hyttegrender.

51 prosent av alle gjestedøgn er på et hotell, mens den andre halvparten er ved camping eller hyttegrend.

Utenlandske gjestedøgn rundt i landet

Begynner vi med østlandsfylkene er det Akershus (+2 %), Hedmark (+1 %) og Buskerud (+4 %) som øker fra utlandet. Oslo har tre prosent færre utenlandske gjestedøgn, Oppland er ned fem prosent, Østfold ned seksti prosent og Vestfold har ti prosent færre utenlandske gjestedøgn.

Agderfylkene har en god vekst fra utlandet, med Aust-Agder +11 prosent og Vest-Agder +62 prosent. Telemark går tilbake med fem prosent, sammenlignet med juli i fjor. Fjordfylkene øker med Rogaland (+6 %), Hordaland (+2 %) og Møre og Romsdal (+4 %).

Sogn og Fjordane går ned med en prosent fra i fjor. Det tidligere Sør-Trøndelag er ned med to prosent, mens Nord-Trøndelag er uendret. I Nord-Norge har Nordland en økning fra utlandet på fire prosent, Troms øker med ni prosent, mens Finnmark går tilbake med fire prosent.

Svalbard har 21 prosent flere utenlandske gjestedøgn.