Skip to main content

Nyhetsartikler

Omfattende kartlegging av turoperatører

Informasjonen som hittil er samlet inn kan brytes ned per marked og kategoriseres på sesong, nisje og målgruppe. Med dette som utgangspunkt kan vi mer treffsikkert gjøre Norge attraktivt for flere målgrupper på tvers av marked Bente Bratland Holmog nisje.

- Norge har så utrolig mye spennende å by på hele året, og derfor er vi attraktive i mange markeder og innenfor flere ulike nisjer. Men, for at vi skal fortsette å utvikle Norge som destinasjon, er vi hele tiden opptatt av å identifisere flere relevante forretningspartnere som kan tilby reiser og opplevelser i Norge. På den måten sikrer vi en bærekraftig vekst for reiselivsnæringen og landet som helhet, sier Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge (bildet).

Etter innspill fra kunder og samarbeidspartnere forsto bransjespesialistene i Travel Trade-avdelingen at det var et behov for en oppdatert oversikt over relevante turoperatører i utlandet. Bratland Holm engasjerte straks de elleve prioriterte utekontorene og rådgivere fra kontorene i Nederland (inkludert Belgia), Danmark, Sverige, Tyskland (inkludert Østerrike og Sveits), Italia, Frankrike, Spania, Russland, Storbritannia, og USA slik at de kunne bidra med oppdatert innsikt og kunnskap fra sitt lokalmarked.

Avgjørende med lokalkunnskap

De ulike markedene har forskjellige bransjestruktur og et hav av aktører som tilbyr ulike tjenester. I noen markeder er det frilansagenter eller mindre selskap som selger og distribuerer reiser, mens i andre markeder er det de store aktørene som regjerer. Det er heller ikke slik at alle lokale reisebyråer er registret i offisielle registre. Derfor er det stor variasjon i aktørkartet fra marked til marked.

Med andre ord er det et grundig arbeid som må til for å kartlegge et riktig bilde av dagens aktiviteter, og realistiske prognoser for muligheter i fremtiden. 
- Uten lokalkunnskap om markedsstrukturen ville det vært utfordrende å få oversikt og et helhetlig bilde slik vi har i dag, sier reiselivsdirektøren.

Travel Trade-gruppen har kartlagt hvor mange relevante turoperatører det finnes i de prioriterte markedene og hvor mange av disse turoperatørene som selger Norge i dag. Kartleggingen gir et godt utgangspunkt for å kunne si hvor det er fremtidig vekstpotensial for norske turoperatører. 

Ulike potensial i markedene

Hvert marked har identifisert hva de betegner som konkurrerende reisemål, relevante målgrupper og nisjer, samt sesong. Analysen tar utgangspunkt i Innovasjon Norges strategi og målgruppeinnsikt, men fordi markedene selv har identifisert hvor potensialet ligger er det variasjoner fra marked til marked.

Tabell 1: Antall kartlagte relevante turoperatører for Norge er det totale antallet turoperatører som er relevant for Norge. Antall turoperatører som selger til Norge er turoperatører som per i dag selger reiser til Norge. Antall prioriterte turoperatører med potensiale for vekst er turoperatører som selger reiser til konkurrerende reisemål, til relevante målgrupper og innenfor relevant nisje og sesong  - og det er her det ligger et riktig potensial for vekst.


Land

Antall kartlagte relevante turoperatører for Norge

Antall turoperatører som selger Norge

Antall prioriterte turoperatører med potensiale for vekst

Nederland

2100

165

235

Danmark

685

70

40

Sverige**

547

136

161

Tyskland***

340

300*


Sveits***

92

Østerrike***

44

Frankrike

2460

70-80*

200

Italia

761

221

133

Spania

350

74

26

Russland

625

75

14

Storbritannia***

USA***

4660

932

500-1000

* = 300 totalt for Tyskland, Sveits og Østerrike ** = Bussturoperatører er ikke inkludert *** = Vil oppdateres høsten 2018


Deles med reiselivsnæringen

Kartleggingsarbeidet er delt inn i to faser. Første fase er nå gjennomført og til høsten vil Innovasjon Norge arbeide mer fokusert inn mot de utenlandske turoperatørene, der det er identifisert et mulighetsrom. 
I neste fase vil Innovasjon Norge tilrettelegge for at norske leverandører bli satt i direkte kontakt med utenlandske turoperatører, for å optimalisere tilbudet og stimulere kjennskap og etterspørsel blant målgruppen.

I filmen under forteller Sandra Olsson, industrispesialist i Travel Trade Sverige og prosjektleder for Innovasjon Norges B2B-arbeid innen reiseliv, mer om arbeidet og hvordan det kan komme deg som leverandør av Norge til gode.