Nyhetsartikler

-

Hvert år lager Scandinavian Tourism Inc., som Innovasjon Norge er en del av, en rapport om amerikanernes reiseaktivitet til Europa og Skandinavia. Her er noen aktuelle hovedfunn.

Reisevaner USAAmerikansk rapport Skandinavia del 2Amerikansk rapport Skandinavia del 3Amerikansk rapport Skandinavia del 4Amerikansk rapport Skandinavia del 6Amerikansk rapport Skandinavia del 6

Amerikansk rapport Skandinavia del 7

Amerikansk rapport Skandinavia del 8

infografikk cruise USA rapport

Kontakt oss om Nord-Amerika

Hege Barnes
Direktør
hege.barnes@innovationnorway.no

Les hele rapporten her:
Scandinavian Tourism Inc. Spring 2018