Skip to main content

Nyhetsartikler

Ny rapport i tråd med Innovasjon Norges satsing på kulturturisme

I dag lanserte Samarbeidsråd for kultur- og reiseliv sin første innspillsrapport. Vi i Innovasjon Norge er enige i rapportens konklusjoner om at reiseliv og kultur må knyttes tettere sammen – og er glade for å registrere at vi deler samme syn på veivalg for norsk reiseliv.

Artikkel:
Regjeringen fikk kultur- og reiselivsråd (regjeringen.no)

Det er en rekke gode tiltak som foreslås i rapporten, og det er flott at mange av disse er helt i tråd med handlingsplanen Innovasjon Norge jobber etter. Det er også positivt å registrere at en rekke av tiltakene som etterlyses faktisk allerede eksisterer i Innovasjon Norges arbeid og portefølje.

Bente Bratland Holm- Det stemmer at fjorder, fjell, naturfenomener og utendørsaktiviteter topper listen over hva turister forbinder med en ferie i Norge. Samtidig viser Innovasjon Norges egne undersøkelser tilbake fra 2012 at flere vil besøke Norge hvis de tror vi har noe mer å tilby. Den største barrieren er manglende kunnskap om at Norge også er et egnet sted til å oppleve spennende kultur og historie, gode matopplevelser og spennende byopplevelser, sier Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge (bildet).

Fokus på kulturturisme i Innovasjon Norge

For å utforske nye markedsmuligheter for framtiden, har Innovasjon Norge pekt ut kreativ næring og reiseliv som ett av seks mulighetsområder.

- Arbeidet med kulturturisme er koblet opp mot satsingen på kulturell og kreativ næring, som startet for fullt med oppdraget fra Kulturdepartementet i 2017. Utlysingen «Powered by Culture» er en del av 2018-oppdraget og har som mål å løfte kunst og kultur i det internasjonale arbeidet med merkevaren Norge. I tillegg har vi per i dag flere tiltak som kan bidra til å styrke samarbeidet mellom kreativ næring og reiseliv, herunder øremerkede klyngemidler. Visit Norway har også et bredt spekter av markedsaktiviteter rettet mot kulturturister, og da særlig innen musikk, kunst og mat. Særlig har vi etablert flere aktiviteter rettet mot nisjeturister innen kunst og mat, som med foodies-kampanjen ‘Table tales’, Peer Gynt og musikk og vi er på trappene med Munch og musikk sier Bratland Holm.