Skip to main content

Nyhetsartikler

Ny løypemelding om topptur på ski-turisme

- Etterspørselen etter toppturer på ski er økende. Målet med rapporten «Ski Touring in Norway» er å bidra til utviklingen av skiopplevelser med høy kvalitet i Norge. Rapporten blir et viktig verktøy for oss framover, både for å bli enda mer effektive i vår markedsføring internasjonalt, men ikke minst bidra til at reiselivsaktører kan spisse sine produkter mer inn mot hva turistene faktisk trenger og ønsker, forteller Haaken Christensen, fagspesialist i naturbasert reiseliv i Innovasjon Norge.

Toppturer på ski blir stadig mer populært og Norge er en attraktiv destinasjon for internasjonale gjester som liker å komme seg opp og ned snødekte topper for egen maskin. NCE Tourism ser også fram til å bruke rapporten i arbeidet framover.

- Ski er et av våre prioriterte områder for å videreutvikle adventure tourism i Norge.  Dette er en helårsaktivitet som kan utvikle ny næringsvirksomhet, samtidig som det kan skapes stor vekst i etablerte virksomheter. Rapporten er et godt verktøy for å øke kunnskapen om dette markedet, sier Dag J. Aksnes, direktør i NCE Tourism.

Prosjektet er et klassisk hjemhentingsprosjekt, der et utvalg Innovasjon Norge utekontor i 2017 og 2018 identifiserte og kommuniserte markedsmuligheter i sitt lokale marked, denne gangen innen topptur på ski-segmentet. Arbeidet ble utført i to faser; Først ble markedets turoperatører, nettsteder, organisasjoner, magasiner og festivaler kartlagt, deretter ble det utført intervjuer med de mest relevante turoperatørene i hvert marked. Resultatene er samlet i en ny rapport.

Nok av utfordringer

Rapporten bekrefter at det er litt av hvert å ta tak i framover, skal man lykkes i adventure tourism-markedet.

- Rapporten gir oss tilbakemeldinger på høye kostnader og liten tilgjengelighet av overnattinger, vrien transportlogistikk og manglende guide-service. Norsk topografi er unik, men også preget av ustabile værforhold og høyt prisnivå. Særlig ser vi blant annet at amerikanske turister ønsker innkvartering og service med høy kvalitet og at dette ofte ikke innfris i Norge. Rapporten bekrefter også at tilgjengelighet av sertifiserte guider er viktig - og til rett pris. Franske, tyske, østeriske og sveitsiske turoperatører har med egne guider, fordi norske guider er for dyre. Det hadde vært bra om vi fikk endret dette, da det øker sikkerheten for turister å ha lokalkjente guider, samtidig som det øker lokal verdiskaping, sier Haaken Christensen.

Fransktalende guide viktigere enn lokal mat

Selv om det ikke er noen grunn til å vente seg store horder av turister som skal entre norske fjelltopper på ski, er det en økende interesse for denne type aktivitet. I for eksempel Frankrike har salg av skiutstyr beregnet på toppturer og tilsvarende aktiviteter økt kraftig siste årene. Allikevel er det en del naturlige begrensninger i potensialet ved at utøverne av denne sporten må ha svært god fysikk, god tilgang til ideelle fjellområder og behov for et visst inntektsgrunnlag i bunn.

- Franske topptur-turister ønsker komfort, men setter fransktalende guider, kunnskap, omgivelser, snøforhold og sikkerhet foran luksus, andre aktiviteter og lokal mat. Det er skikjøringen i seg selv som er målet for reisen, sier Christensen.

Amerikanere reiser helst i flokk

Kartleggingen viser også at amerikanere forbinder Norge i særlig stor grad med skiopplevelser, men få skiturister reiser hit for å stå på ski.

- Amerikanerne oppfatter Norge som en veldig seriøs skinasjon. Derfor kan det være en idé å promotere mer middels krevende skiprodukter i dette markedet, pakket med opplevelser unikt for Norge, for å øke Norges potensiale til å bli en attraktiv skidestinasjon, sier Christensen.

Enkeltindivider fra USA reiser i liten grad på skiturer alene eller i små grupper. Rapporten fremhever derfor viktigheten av å sikte seg inn på skiklubber og foreninger, for å lykkes i det amerikanske topptur-markedet.

Kartleggingen på tvers av markedene viser at mange tyske, østeriske og sveitsiske skikjørere reiser til utlandet for skikjøring gjennom klubber eller fjellguiding-skoler. Spanjoler reiser oftest sammen med venner.

Kort vei, uberørt natur og ro

Svenske topptur-turister valfarter til Norge for å stå på ski. Korte avstander og muligheten for å kjøre bil hit er viktig i en tid da flere velger å reise oftere og på kortere ferier.

Blant svenskene scorer Norge høyt på opplevelsen av ro og stillhet i uberørt natur, relativt fri fra motoriserte kjøretøy. Vi er allerede en viktig destinasjon i det svenske topptur-markedet, men det ligger potensiale il å øke populariteten enda mer. Vårt prinsipp om å yte for å nyte, "skin up, ski down", er viktig for vårt unike produkt, avslutter Christensen.