Skip to main content

Nyhetsartikler

Norge for matelskere!

Den nye strategien til Innovasjon Norge «hele Norge, hele året» betinger at det må jobbes med å skape tilbud som utløser reiser til og i Norge uavhengig av vær- og sesonger. Vi ser allerede at folks reisevaner er i stor endring.  Mange splitter opp feriene sine i flere kortere ferier og det er jakten på opplevelser som nå styrer ferievalgene.

I dette bildet har ønsker om mat- og måltidsopplevelser de senere årene åpnet opp nye muligheter, og bransjen opererer nå med såkalte matelskere som en egen målgruppe. Noen kaller dem foodies og andre snakker om kulinarisk turisme. Det spenner fra dem som samler på såkalte signaturmåltider og reiser dit disse finnes, til dem som sier at muligheten for å kunne «smake på» reisemålet er avgjørende eller viktig for hvor de drar.

Turisme for alle sanser

Italienerne har lenge sagt at de driver med turisme for alle sansene, og nå kommer Norge etter. Det spesielle med mat og måltidsopplevelser er at disse også forsterker forståelsen og opplevelsen av et sted, både stedlig egenart og lokal kultur. Flersanselige opplevelser huskes også bedre og gode måltider knytter mennesker sammen. Bare si lutefisklag til noen som er glad i det, og bildet av en helaften med god mat og godt drikke i godt lag kommer umiddelbart opp på netthinna deres.

Samtidig er ikke Norge kjent som en kulinarisk destinasjon. Skal vi få vår del av et internasjonalt voksende marked må det satses.  Både markedsmessig og på å gjøre vår matkultur om til spennende måltidsopplevelser for et kresent marked. Det vil si personer som både er opptatt av; utsøkte måltider, lokale kvalitetsråvarer (inkl. beskyttede betegnelser), nærhet til kjøkken og naturens spiskammer, spisesteder med atmosfære, sterke historier og aktive, involverende opplevelser samt sømløse leveranser (enkelt å være gjest).

Nasjonalt løft

Derfor setter De Historiske Hotel og Spisesteder og næringsklyngen Innovative Opplevelser i samarbeid med Innovasjon Norge i gang pilotprosjektet «Norge for matelskere», der også regionale spesialiteter som er kvalitetsmerket av Matmerk vil inngå. Målet er å skape, levere og selge lønnsomme konsepter for måltidsopplevelser hele året til internasjonale matelskere.

Pilotprosjektet vil i samarbeid med VisitNorway arbeide med å åpne opp internasjonale markedsmuligheter for de som allerede er klare til å ta imot matelskerne, og vil i første fase velge ut ca. 15 bedrifter til dette. Mange av disse finnes nettopp blant medlemmene til De Historiske Hotel og Spisesteder og i klyngen Innovative Opplevelser. Disse 15, og andre med aktører med potensial og ambisjoner, vil få muligheten til å delta i Innovasjon Norges «Global Growth»-program. Et program som er skreddersydd for å understøtte bedrifter som har internasjonal vekst som mål.

Det vil også bli utviklet nettverksaktiviteter (herunder digitale møteplasser) for deltakerne, og laget et skreddersydd kompetansetilbud for utvikling av måltidsopplevelser i regi av Innovative Opplevelser. Slik at mange flere bedrifter kan følge etter de 15 første. Dette vil også bli fulgt opp ved hjelp av en mobil innovasjons-LAB hvor bedriftene kan få prøve ut nye konsepter og produkter.

Prosjektet planlegger også aktiviteter for å styrke samspillet mellom matprodusenter og reiselivsaktører lokalt. Der det finnes relevante lokale nettverk som jobber med dette (eksempelvis Lofoten Mat) vil disse bli trukket inn. Det vil si der det er vilje og grobunn for å satse på matelskere og samarbeide om utviklingen av måltidsopplevelser. Her vil blant annet Innovasjon Norges tilbud for bedriftsutvikling i landbruket bli tatt i bruk.

Internasjonale ambisjoner

Det vil bli gjennomført test-reiser for matelskere, medietiltak og innsalgsaktivteter overfor internasjonale turoperatører som spesialiserer seg på de riktige målgruppene. Dette vil blant annet skje i samarbeid med ATTA (den internasjonalt ledende bransjeorganisasjonen for opplevelsesreiser – adventure travel). Man ser internasjonalt at matelskere ofte reiser innenfor det som kalles «small group travel», det vil si grupper på 6-10 personer som deler samme lidenskap for mat, lokal kultur og unike måltidsopplevelser.

Det blir viktig at tilbudene blir basert på innsikt om hvordan matelskerne vil ha dem, men også at de bygger på felles verdier hos bedriftene som er med. Disse er; - Rent, ferskt og smakfullt, - Bærekraftig og ærlig, - Involverende og lærerikt, - Autentisk og tradisjonsrikt, - Spektakulært og tett på.