Skip to main content

Nyhetsartikler

Nordisk reiseliv: Blir lenger, flere asiatere og vekst for storbyene

Det viser den nye rapporten Nordic Tourism Outlook 2018, utarbeidet av Oxford Economics.

I rapporten, som er bestilt av blant annet Innovasjon Norge, gjøres et tilbakeblikk på årene som har gått siden 2000 og det gis prognoser for årene framover.

Blir lenger i Norden

En trend i Norden har vært at overnattinger fra USA, Kina og India har økt raskere enn ankomster fra samme markeder. Det betyr at den gjennomsnittlige turisten fra disse oversjøiske markedene typisk blir lenger i de nordiske landene enn tidligere. Dette gir et økonomisk løft for regionen, siden de besøkende legger igjen mer penger, bidrar til bruttonasjonalprodukt og arbeidsplasser.

Stockholm og Oslo øker mest

For de nordiske storbyenes del vil det bli små endringer, men Stockholm og Oslo vil fortsette å være størst og turisttrafikken her vil øke raskere her enn Nordens øvrige byer.

For Europa for øvrig var London, Paris og Roma de største turistbyene i 2016. London vil framover øke forspranget til de øvrige byene. Paris og Roma vil også vokse, men byene Antalya, Istanbul og Warsawa gjør kjempbyks opp i samme liga som Paris og Roma. I Norden vil Stockholm og Oslo fortsette å være størst og øker raskere enn øvrige byer.

Venter flere tilreisende fra Kina og India

Store markeder som USA, Kina og India har hatt en betydelig andel av den oversjøiske turisttrafikken til Norden siden 2007. I 2000 var andelen til Norden fra India og Kina på færre enn 1 prosent og deretter 1,5 prosent i 2007. I 2017 var dette økt til 3,6 prosent, for Norden samlet.

I løpet av de neste ti årene vil den raske veksten i den kinesiske og indiske middelklassen skape enda større reiseaktivitet også hit. Det antas at turisttrafikken derfra vil stå for fem prosent av ankomster til Norden.

Når det gjelder USA har ikke veksten vært like stor, men det antas at markedet fortsatt vil være betydelig for Norden og at turisttrafikken derfra vil fortsette å øke i årene som kommer.

Markant økning i flytrafikk fra Asia

Også i Forwardkeys nye rapport "Asian stopovers in Nordic countries" er resultatet i samsvar med Oxford Economics funn om asiatiske turister. Også denne rapporten er bestilt av Innovasjon Norge, sammen med tilsvarende bransjeorganisasjoner i Norden.

Fra Asia var økningen siste året på hele 26 prosent og fra Oceania 28 prosent. For Asia er da trafikkandelen på 12 prosent. Fra USA var økningen på 13 prosent og fra Afrika og Midt-Østen to prosent. 

Forwardkeys: Asian stopovers in Nordic countries