Skip to main content

Nyhetsartikler

Få oversikten med nøkkeltallsbrosjyren for 2017

Innovasjon Norges nøkkeltall for norsk turisme for 2017 er nå publisert. I denne gir vi en lettfattelig innføring i de viktigste tallene om norsk reiseliv.

Nøkkeltall 20172017 ble nok et rekordår for norsk reiseliv, men veksten fordelte seg ikke likt utover året, ei utover landet. Turisme gir økt velstand, økonomisk vekst og sysselsetting verden over, men de økonomiske fordelene av turisme er ikke likt fordelt. Ei heller i Norge. Tradisjonelt er reiselivsnæringen i Norge i stor grad sesongbasert, med over halvparten av alle gjestedøgn i sommermånedene mai til august.

Denne trenden forsterkes ytterligere i 2017. Det er takket være en god sommersesong at reiselivsåret kommer ut i pluss. Tall fra SSB viser at 66 prosent av all vekst i kommersielle gjestedøgn var i sommersesongen. Noe som betyr at 52,4 prosent av alle gjestedøgn, var i de fire sommermånedene. Veksten i sommermånedene var heller ikke likt fordelt utover landet, men i stor grad konsentrert om Fjord-Norge og Nord-Norge. Så Norge var langt fra fullt, men utfordringen er at noen steder, noen få uker i året, har mange besøkende.

Lettfattelige nøkkeltall

I brosjyren ‘Nøkkeltall for norsk turisme’ gir vi en lettfattelig innføring i de viktigste tallene om norsk reiseliv. Les om hvordan norsk reiseliv utvikler seg i et globalt perspektiv og hvilken betydning reiselivsnæringen har for norsk økonomi og sysselsetting. Brosjyren inneholder også informasjon om turistene som er her og hvordan Norge blir oppfattet utenfra.

Det meste av datagrunnlaget i Nøkkeltallbrosjyren er hentet fra undersøkelser som Innovasjon Norge selv gjennomfører. En av disse er Turistundersøkelsen, som gir mye kunnskap om norske og utenlandske turister på reise i Norge. Turistundersøkelsen er en helårlig, landsdekkende undersøkelse, hvor både norske og utenlandske ferie-, fritids-, og forretningsreisende intervjues. Et viktig mål er å dokumentere reiselivsnæringens betydning for norsk økonomi. Samtidig brukes resultatene til markedsføring av Norge som feriemål og til videreutvikling av det norske reiselivsproduktet.

For å få kunnskap om hvilken oppfatning ulike målgrupper har om Norge som ferieland, og hvor sannsynlig det er at de vil velge Norge som reisemål, gjennomfører Innovasjon Norge også ukentlige trackerundersøkelser i syv hovedmarkeder. Her får vi kunnskap om motiv for å reise på ferie, hva som skal til for at de bestiller en norgesferie og om våre markedskampanjer har hatt ønsket effekt.