Skip to main content

Nyhetsartikler

Inviterer til møte om bokmessen i Frankfurt

Les også: Vil engasjere reiselivet før bokmessen i Frankfurt

Bokmessen er en betydelig satsing fra det offentlige Norge. Med denne deltagelsen får også det norske reiselivet en unik mulighet for å videreutvikle posisjonen i Tyskland og til å skape ytterligere vekst fra nye markedssegmenter.

Innovasjon Norge ønsker sammen med NORLA å invitere reiselivsnæringen til et møte for å se nærmere på hvilke muligheter dette kulturfremstøtet i Tyskland kan gi for reiselivsinnsatsen vår i markedet.

På møtet vil NORLA gi en status fra prosjektarbeidet og det planlagte rammeprogrammet i forbindelse med Bokmessen. Vi vil også dele og diskutere tanker med dere til hvordan reiselivet kan utnytte oppmerksomheten fra Bokmessen til å skape reiselyst og økt etterspørsel for Norge.

Tid: 15.2.2018 fra klokka 12:00-14.30
Sted: Scandic Gardermoen

AGENDA

12.00 Velkommen ved Bente Holm/ Innovasjon Norge
12.15 Hva er Bokmessen. Hvorfor satser Norge så sterkt, og hva skjer rundt Bokmessen 2019? Presentasjon ved Halldór Guðmundsson/ Prosjektleder for Bokmesse-prosjektet i NORLA
12.45 Innovasjon Norges satsing og engasjement rundt Bokmessen 2019 ved Bente Holm
13.15 Hvordan kan reiselivet være del av Bokmessen? Hvordan kan vi sammen utnytte oppmerksomheten fra Bokmessen til å skape økt reiselyst og etterspørsel for Norge? Ideer og diskusjon. Ved Bente Holm/ Stein Ove Rolland/ Tina Fraune
14:00 Q&A / Avslutning

Vi ber vennligst om påmelding til Tina Fraune innen onsdag den 7. februar.