Skip to main content

Nyhetsartikler

Svenske Sälen og Idre har fått Merket for bærekraftig reisemål

Kontaktpersoner:

Camilla Lind
Projektledare SITE
+46 70-525 5543
camilla@sitedestination.com

Ingunn Sørnes
Spesialrådgiver Innovasjon Norge
+47 957 78 663
ingunn.sornes@innovasjonnorge.no


Det er de svenske skidestinasjonene Sälen og Idre som nå kan se tilbake på en to år lang prosess, og som nå kan henge diplom med Merket for bærekraftig reisemål på veggen. Dermed er alle fire kommunene i Scandinavian Mountains; Trysil, Engerdal, Sälen og Idre godkjent gjennom Innovasjon Norges ordning.

- Interessen for det norske arbeidet med godkjenning av destinasjoner har vært stor i mange land i mange år. At en utenlandsk destinasjon nå har gjennomført prosessen er veldig flott og vi har hentet nyttig erfaring fra hvordan ordningen kan fungere utenfor Norges grenser. Vi gratulerer med godt gjennomført prosjekt, sier fagspesialist i bærekraftig reiseliv, Ingunn Sørnes i Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge har utviklet og tilbyr Merket for Bærekraftig reisemål som verktøy for reisemål som ønsker å jobbe langsiktig for en mer bærekraftig lokal reiselivsutvikling gjennom involvering, ansvarlig styring og verdiskaping. Prosessen eies og drives av lokalt eller regionalt reisemåls- eller destinasjonselskap.

Bærekraft som salgsargument

Gjennom SITE-prosjektet jobber Sälen og Idre med internasjonalisering og for å bli helårsdestinasjoner. Sälen er Sveriges største vintersportssted, Idre er fjerde størst.

- Vi ønsker å nå nye målgrupper i blant annet Europa og da har dette arbeidet med bærekraft vært svært viktig for oss, forteller hovedprosjektleder Camilla Lind i SITE Destination.

Den svenske destinasjonen kom inn i arbeidet med Merket for bærekraftig reisemål som en pilot i 2016. Prosjektperioden har vart fram til nå i vinter, da godkjenningen endelig var på plass. Prosjektet har vært fulgt av Innovasjon Norge, og egen godkjent rådgiver har jobbet tett med pilot-destinasjonene Sälen og Idre, som igjen ble tett fulgt av Visit Dalarna, Region Dalarna og Tillväxtverket (tilsvarende Innovasjon Norge i Sverige).

Bredt samarbeid

Fram til nå har ingen svenske destinasjoner oppnådd en merking innen bærekraft tilsvarende det Sälen og Idre nå har, selv om sertifisering av enkeltbedrifter er godt kjent i Sverige.

- Med merket kan vi vise til at destinasjonen tar vare på natur, kultur, miljø, sosiale kår og økonomisk bærekraft. Bærekraftsarbeidet har skjedd i samarbeid med kommuner, destinasjonsselskap, enkeltforetak og øvrige aktører. Det har ikke vært gjort spesielle tilpasninger til svenske forhold. Vi har fulgt den norske modellen, forklarer Camilla Lind.

Dette er SITE

  • Sälen, Idre, Trysil och Engerdal er de fire kommunene i SITE-regionen (Trysil og Engerdal ligger i Norge).
  • SITE-samarbetet startet i 2010 og har vært delfinansiert av EU gjennom Interreg, samt regionale aktører både i Dalarne og Hedmark.
  • I SITE II prosjektet var målsetningen å sertifisere regionen SITE Scandinavian Mountains som Bærekraftig reisemål genom den norske sertifieringsmodellen som Innovasjon Norge har utviklet og forvalter.
  • I 2018 er hele SITE-regionen godkjent med Innovasion Norges merke.