Nyhetsartikler

Mer målrettet B2B-satsing

Kontakt oss om B2B

Ta gjerne kontakt med oss som jobber med B2B på Innovasjon Norges hovedkontor, om du har spørsmål om aktiviteter og deltakelse:
   
Teamleder - Frode Aasheim  
Kongress - Elisabeth Bugge & Pia Eriksen  
Arrangement – Birgitte Nestande (i permisjon ut 2018) og Frode Aasheim
Ferie & Fritid: Siri Tallaksen, Harald Hansen, Ola Røneid 
Forretningsreiser: Kari Anne Schwach  
Profil & produksjon: Kristin Bennick  

- Framover vil vi jobbe enda mer målrettet enn før - og en del aktiviteter er derfor mer tilpasset og spisset, sier Frode Aasheim, leder for Innovasjon Norge reiselivs B2B-team.

Innovasjon Norge reiseliv koordinerer nasjonale bransjeaktiviteter innenfor ferie- og fritidssegmentet og det internasjonale møte- og kongressegmentet. Blant annet vil det innen ferie- og fritidssegmentet holdes ulike workshops innen sykkel, vandring og fiske, i tiden framover. Det vil også arrangeres en rekke aktiviteteter relatert til møte-, kongress og arrangement.

- Vi skal ha skreddersydde og mer spesialtilpassede aktiviteter i markedene og være til stede på de viktigste internasjonale messene. Innenfor møte- og kongress har vi også spisset en del av aktivitetene våre - spesielt i Storbritannia. Vi ønsker også å etablere en årlig workshop for #MeetInNorway, på ulike steder i Norge, og med tilknyttede fam trips, sier Aasheim.

Nye påmeldingsfrister!

Nytt i år er at alle som er interesserte i å delta på en eller flere av våre aktiviteter må melde sin interesse for dette innen 10.januar for meetings (møte, kongress og arrangement) og innen 25.januar for ferie- og fritid.

Det er noen unntak, med tidligere frist, for aktiviteter som er tidlig på våren. Dette gjelder spesielt Fitur i Spania og Be Nordic i Italia.

Seter i møtesal.

#MeetInNorway-dagen

Vi inviterer til en #MeetInNorway-dag, 24. januar i Oslo.  

Innovasjon Norge inviterer til en inspirerende og lærerik dag for alle som ønsker, eller vurderer, å delta på internasjonale aktiviteter innenfor meetings i 2019.  

Mer informasjon om program for dagen kommer, men det er allerede klart at adressen blir Scandic Hotell Edderkoppen og at arrangementet starter kl. 10:00.