Skip to main content

Nyhetsartikler

Interessert i Global Growth Adventure?

For Innovasjon Norges Global Growth-program er varighet per gruppe normalt fra 4 til 10 måneder, med fellessamlinger i aktuelt ute-marked og i Norge.

Alle bedriftene som deltar skal ha klare vekstambisjoner, og synergien som deltakerbedriftene skaper seg imellom er vesentlig for måloppnåelsen.

Hører dere hjemme i adventure-segmentet?

Adventure Travel Trade Association (ATTA) definerer adventure tourism slik: “A trip that includes at least two of the following three elements: physical activity, natural environment, and cultural immersion.”

Mer info om hvem som kan delta:

  • Dere har reiselivsprodukter som passer inn i det internasjonale adventure-markedet
  • Dere ønsker å utforske markedsmuligheter
  • Dere vil ha økt internasjonal vekst
  • Dere ønsker å utvikle og bekrefte og/eller implementere en strategi
  • Dere ønsker å styrke den internasjonale tilstedeværelsen
  • Dere ser etter potensielle partnere i de europeiske/amerikanske markedene
  • Dere ønsker å etablere dere langsiktig i et internasjonalt marked

Er din bedrift interessert i å delta?

Send en epost til Haaken Christensen på innen søndag 25. februar.