Skip to main content

Nyhetsartikler

Utvider Turistundersøkelsen

Mange aktører i norsk reiseliv i løpet av 2018 bli kontaktet av Epinion AS, på vegne av Innovasjon Norge. Både de som tidligere ble kontaktet av SSB, samt en rekke nye aktører.

Norsk reiseliv trenger et godt beslutningsgrunnlag for å ta gode valg for fremtiden

Epinion AS gjennomfører Turistundersøkelsen på vegne av Innovasjon Norge. Det er en helårlig og landsdekkende intervjuundersøkelse, hvor norske og utenlandske ferie- og fritidsreisene og forretningsreisende intervjues, hvis formål er å få kunnskap om turister i Norge. Mange har tidligere deltatt, og da er det SSB som har vært ansvarlig for datainnsamlingen. 

Nytt i 2018 er at Innovasjon Norge utvider Turistundersøkelsen med å intervjue turister på andre steder enn ved kommersielle overnattingssteder og Hurtigruten, slik at de som bor hos familie og venner, samt leier privat gjennom Airbnb m.fl. også fanges opp.

Fra første tertial 2018 vil besøkende også intervjues disse stedene:

  • Trafikale knutepunkt: Flyplasser og havner (ferger og cruise), samt hurtigbåter.
  • Opplevelsesmessige knutepunkt: Turistattraksjoner, skibakker o.l.
  • Som i dag: På overnattingssteder (hoteller, camping, hytteområder og Hurtigruten).

Overordnet får vi dokumentert betydningen av reiselivsnæringen for norsk økonomi. Kunnskapen vi får gjennom undersøkelsen skal hjelpe oss å gjøre det norske reiselivsproduktet enda bedre og mer konkurransedyktig. Gjennom Turistundersøkelsen kartlegger vi også formålet med reisen, reisemønstre, aktiviteter og tilfredshet, alt ned på et regionalt nivå.

Rapportene fra undersøkelsene ligger her

Dette er Turistundersøkelsen:

Overordnet ønsker man å dokumentere betydningen av reiselivsnæringen for norsk økonomi.  Forbrukstallene går inn i Satellittregnskapet for turisme, som er en del av Nasjonalregnskapet til SSB.

Gjennom Turistundersøkelsen kartlegger vi blant annet formål med reisen, reisemønstre, reisefølge, bestillingstidspunkt, samt gjennomførte og ønskede aktiviteter og opplevelser, ned på et regionalt nivå.

Turistundersøkelsen er en landsdekkende undersøkelse som Epinion gjennomfører på oppdrag fra Innovasjon Norge. Undersøkelsen baserer seg på intervjuer av norske og utenlandske ferie- og fritidsgjester, samt forretningsreisende ved kommersielle overnattingssteder.