Skip to main content

Nyhetsartikler

Forventer miljøansvar og grønne alternativer på festival

Billettene til de mest populære festivalene selges ut på få sekunder, og det selv før publikum vet hvem som skal opptre. Byfestivalen Øya er kanskje kjent som den største og mest erfarne, men også den nyoppstartede Strynefestivalen og Jotunheimens Vinjerock, i spektakulær, men også sårbar, natur topper publikums liste.

Fellesnevneren for alle festivalene er at de tilbyr en autentisk opplevelse og ansvarlig drift som setter fokus på bærekraftige initiativer. Det er det publikum vil ha. Og det er det som lønner seg.

Det er en trend at flere festivaler miljøsertifiserer seg og med det får bistand til å organisere sitt miljøarbeid og samtidig ha en tydelig markering av sitt miljøengasjement gjennom eksponeringen dette gir. For eksempel har Øyafestivalen gjennom mange år jobbet med Miljøfyrtårn.

Produkter med miljøsertifisering vinner

I følge en studie av Sustainable Brand Index påvirkes tre av fem av nordmenn i noen grad av spørsmål om bærekraft i sine kjøpsbeslutninger. Innovasjon Norge ser at adferden er liknende på nett.

Forbrukere er generelt ikke opptatt av bærekraft i form av søk, men produkter som er miljøsertifisert får oftere konvertering på reiselivssidene til Innovasjon Norge i form av klikk til hjemmeside, bestillingslink eller kontaktinformasjon til leverandør. Produkter som har miljøsertifiseringer har en konverteringsrate på nesten 11 prosent. Sammenliknet med konverteringsraten for produkter uten miljøsertifisering, er konverteringsraten nesten dobbelt høy.

- Det er ikke nødvendigvis slik at forbrukere søker etter bærekraftige alternativer på visitnorway.com når de skal planlegge en reise, men det vi ser er at forbrukere har en tendens til å velge produkter som er miljøsertifisert. Det betyr at de er bevisste når det kommer til kjøpsbeslutning, sier Katrine Mosfjeld, leder for forbrukermarkedsføring i Innovasjon Norge Reiseliv.

Utdanner publikum

Festivalene som holder til ute i naturen ønsker å tiltrekke seg et publikum som respekterer området de oppholder seg i, men også å bevisstgjøre flere rundt fordelene det gir å tenke på miljøet. Derfor er det helt naturlig for dem å tilrettelegge for at publikum selv kan bidra til å minimere det miljømessige fotavtrykket under festivaldagene.

Dette gjør festivalene:


Avfall
Når mange mennesker samles på ett sted blir mengden avfall som samler seg opp tydelig. Festivalene har som mål å redusere avfallsmengden og øke gjenvinningsgraden hvert år. På Vinjerock er det forbudt med glassflasker og på Øya har de erstattet plastglass med PLA-glass laget av overskudd fra mais og potetproduksjon, og som kan komposteres.

Transport
Det oppfordres til samkjøring eller bruk av kollektive alternativer for festivalene lokalisert i rurale strøk. For Oslo-festivalen er bysykler, t-bane og buss soleklare fremkomstmidler.

Mat og drikke
Det serveres i utgangspunktet kun kortreist mat. Mengden kjøtt i maten er moderat, og vegetariske og veganske alternativer er en naturlig del av serveringstilbudet. Det tilbys også lokalproduserte drikkevarer i tillegg til de konvensjonelle produktene.

Viktigst av alt er ikke initiativene, men bevisstgjøringen rundt og selve formidlingen av hvorfor slike initiativer igangsettes og hva de bidrar til.

Øyafestivalen i grønn verdensklasse

- Vi vet at vårt publikum er opptatt av bærekraft, og at de forventer at vi tilbyr gode alternativer og tar bærekraftige valg i både planleggings- og gjennomføringsfasen. Jeg tror en av de tingene vi har lyktes spesielt godt med er å tilknytte oss partnere og sponsorer som har det samme verdisettet som oss. Men det jeg er mest stolt av er at vi ikke bare kommuniserer tiltakene vi igangsetter, men også hvorfor vi gjør det. På den måten er vi med på å bevisstgjøre publikum, og det er essensielt for å endre holdninger og adferd, sier Cathrine Røsseland, mat- og miljøsjef for årets Øyafestival.

Det er blant annet for dette arbeidet at Øyafestivalen har blitt plassert i den beste kategorien av A Greener Festival, som siden 2007 årlig har gitt ut priser til festivaler som jobber aktivt med problemstillinger knyttet til bærekraft og miljø.

Prisen er internasjonalt anerkjent og et ekte symbol på at arrangøren tar bærekraft på alvor. Det betyr at Øyafestivalen kontinuerlig jobber med å redusere utslipp av drivhusgasser, har gode reise-, transport- og avfallshåndteringsprogrammer, beskytter lokalsamfunnet og minimer vannbruk. I tillegg evner de å kommunisere og synliggjøre sitt arbeid utad.