Skip to main content

Nyhetsartikler

Fortsatt vekst i nasjonal og global cruisenæring

2017 ble nok et år med vekst i både den globale og den nasjonale cruisetrafikken. Det globale markedet økte til 25,8 millioner passasjerer i 2017, og av disse var det 750.000 – eller tre prosent - passasjerer på cruise til Norge. Disse passasjerene gjorde rett i overkant av tre millioner dagsbesøk til norske havner.

I 2018 forventes det globale markedet å øke til 27,2 millioner cruisepassasjerer og for Norge sier prognosene cirka 800.000 cruisepassasjerer, noe som vil utgjøre om lag 3,2 millioner dagsbesøk til norske havner. Cruiseturistene som kommer til Norge er primært tyskere og engelskmenn, men det er også vekst fra USA og noen av de sør-europeiske markedene.

Svært forutsigbart

Trenden i dagens cruiseindustri er at skipene blir større. Dermed må destinasjonene ha et bevisst forhold til hvor mange man kan håndtere samtidig.

- Cruise er kanskje det mest forutsigbare segmentet i norsk reiseliv. Opp mot to år i forkant vet man når skip kommer og går, og hvor mange passasjerer som er med og skal i land. Dette gjør at det for en destinasjon er mulig å planlegge god tid i forveien, og for myndigheter nasjonalt og lokalt å gjøre ønskede tiltak for å tilpasse trafikken, sier Marianne Mork, seniorrådgiver i Innovasjon Norge reiseliv.

Kompetanse og innsikt

Innovasjon Norge markedsfører ikke cruise gjennom Visit Norway, men bistår norske destinasjoner og bedrifter med å utnytte den eksisterende cruisetrafikken bedre.

-  Et av virkemidlene er vårt praktisk rettede kurs der bedrifter inviteres inn for å drive produktutvikling mot dette segmentet. I tillegg kartlegger vi cruiseaktiviteten i Norge gjennom blant annet vår årlige turistundersøkelse. Dette gir nyttig innsikt om behov, bevegelser og trender i segmentet, for destinasjonene som ønsker å starte opp eller allerede har tilbud rettet inn mot cruise, sier Mork.