Skip to main content

Nyhetsartikler

Bærekraftig vekst i reiselivet fullt mulig

Bente Bratland Holm. Foto: Innovasjon NorgeAv Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør, Innovasjon Norge Reiseliv

6. til 8. mars reiser en norsk delegasjon, med kongeparet i spissen, på statsbesøk til Argentina. Landet er i en rivende utvikling og blir stadig mer interessant for norske interesser. Flyselskapet Norwegian gjør nå store investeringer i Argentina, og forsterker således sin satsing på det amerikanske kontinentet.

På samme måte som i Asia har Norge jobbet langsiktig i USA og trafikkutviklingen har vært meget god. Uten veksten fra disse markedene ville Norge totalt sett bare hatt halvparten av den veksten i antallet utenlandske gjestedøgn som vi har opplevd de seneste årene.

Mandatet Innovasjon Norge har fra regjeringen er å utvikle et bærekraftig reiseliv og å investere markedsføringsmidlene i langsiktig lønnsomme markeder. Hovedandelen av midlene blir og vil i overskuelig fremtid bli investert i å videreutvikle Norges posisjon for å bidra til mer helårstrafikk fra våre europeiske nærmarkeder som Tyskland, Storbritannia, Nederland og Frankrike. Men så bruker vi også ressurser sammen med reiselivet på å utvikle trafikk fra aktuelle målgrupper i store vekstmarkeder som USA, Asia og Sør-Amerika. I tillegg til det arbeidet som gjøres for å inspirere nordmenn til å feriere mer i eget land.

Innovasjon Norge og norsk reiseliv blir iblant utfordret på hvordan våre investeringer i oversjøiske markeder, som forutsetter en lang flytur for å komme til Norge, er forenlig med målet om å utvikle et bærekraftig reiseliv.

Dette er en utfordring for hele det globale reiselivet. Flytrafikken vokser fordi stadig flere får råd til å reise på ferie utenfor eget land og også utenfor egen verdensdel. Vi mener likevel at dette perspektivt må kompletteres med et bredere blikk på hvordan vi som et lite land kan være med å gjøre reiselivet mer bærekraftig både i Norge og globalt. Klimaaspektet er åpenbart en del av bærekraftsarbeidet, men på ingen måte det eneste. Like viktig er det, blant annet, at (1) reisemålet ikke forringes, slik at kommende generasjoner får like stor glede av opplevelsene som oss selv, at (2) verdiskapingen ikke klumper seg rundt et fåtall reiselivsfyrtårn, men kommer hele Norge til gode, samt at (3) at det skapes flere helårs arbeidsplasser, slik at næringsutviklingen også bidrar til bosetting over hele landet.

Innovasjon Norge påvirker ikke hvilke investeringer flyselskapene foretar og hvilke ruter de etablerer. Det vi derimot i stadig større grad aktivt søker å påvirke er hvem som sitter på de flyene som kommer til Norge. Det er nemlig ikke uinteressant i et bærekraftsperspektiv. De potensielle besøkende vi henvender oss til i markeder i Asia og USA er de som har mulighet til å reise til Norge hele året, de som søker et bredt spekter av ulike opplevelser og de som har god betalingsevne. Altså kvalitetsbevisste mennesker som også reiser i lav- og skuldersesongene, og som bruker mesteparten av ferien sin her i Norge.

Norge skal bli et helårlig reisemål og derfor løfter vi frem opplevelser og temaer som gjør oss aktuelle året rundt. Dette er viktig for å skape vekst utenom sommersesongen. I tillegg går vi ikke etter gruppemarkedene, men de som reiser individuelt og i mindre følger.

Dette henger sammen med vår hovedstrategi som sier «Hele Norge – Hele året». Selv om Norge har hatt en god utvikling i antallet besøkende de seneste årene, og man kan få inntrykk av at det er lange køer på våre mest kjente attraksjoner så dreier dette seg i praksis om noen få dager på sommeren på et lite knippe steder. Ser man hele Norge og hele året under ett har vi fortsatt et enormt potensiale for flere besøkende uten at det forringer hverken natur, kultur og alt det andre som gjør Norge attraktivt for både nordmenn og besøkende. Det er således ingen motsetning mellom bærekraft og fortsatt vekst i antallet besøkende.

Vi erkjenner at fly er og kommer til å være et viktig transportmiddel for folk som ønsker å oppleve Norge. Vi heier på aktørene i luftfarten som jobber for å gjøre flytransport mer bærekraftig, og vi vet at næringen selv er svært bevisst på problemstillingen og kontinuerlig jobber med å bli bedre. I denne globale problemstillingen mener vi at Innovasjon Norges viktigste bidrag er å sikre at de som kommer til Norge, uansett transportmiddel, er besøkende som er med på å styrke norsk nærings- og samfunnsliv, samtidig som vi etterlater oss et Norge som er like variert, spektakulært og unikt som det Norge vi kjenner i dag. Hele reiselivsnæringen er opptatt av bærekraftig vekst, og at tiltakene dokumenteres og er tilgjengelige for alle. Her har Innovasjon Norge tatt en aktiv og sentral rolle og har store ambisjoner både på egne og næringens vegne.

Bærekraftsperspektivet i markedsføringen oppnår vi best når vi aktivt er tilstede i utenlandsmarkedene, jobber med de riktige samarbeidspartnerne og investerer i å nå de riktige målgruppene.