Nyhetsartikler

2,65 millioner kommersielle gjestedøgn i mai

Tabellen er sortert etter størst andel i mai

Mai

Januar - Mai

Kommersielle gjestedøgn

2017

2018

%
endring
2017-2018

Andel 2018

%-endring HIT

I alt

2 516 663

2 652 027

5

100

4

Utlandet i alt

698 801

730 475

5

28

5

Norge

1 817 862

1 921 552

6

72

4

Tyskland

119 782

131 013

9

18

10

Sverige

72 895

75 218

3

10

4

USA

59 387

72 753

23

10

28

Storbritannia

54 159

49 348

- 9

7

- 5

Kina

44 380

42 661

- 4

6

- 7

Nederland

33 137

33 671

7

5

1

Danmark

29 847

30 265

1

4

0

Frankrike

26 661

31 382

18

4

19

Spania

20 331

21 495

6

3

20

Sør-Korea

16 451

15 702

- 5

2

- 1

Sveits

12 448

14 544

17

2

12

Japan12 23911 200- 82- 5
Italia12 00411 050- 82 18
Belgia7 4229 34526 117
Russland9 7959 281- 516
Østerrike5 3876 74525121
Brasil6 5085 652- 131- 14
Resten av Asia45 22947 7386 7 16
Resten av Europa7 1907 5535 11
Kilde: SSB