Skip to main content

Nyhetsartikler

To nye bærekraftige reisemål i Norge

Mer informasjon og kontaktpersoner

Visit Lyngenfjord 

Kontakt: Marie Kr. Angelsen,
marie@visit-lyngenfjord.com, tlf. +47 977 40 586 


Lindesnesregionen 

Kontakt: Erling Løfsnes,
erling@visitlindesnes.no, tlf. +47 916 83 575 

Innovasjon Norge:

Anne Line Kaxrud 
Senior kommunikasjonsrådgiver, tlf. 906 60 744
Anne.Line.Kaxrud@innovasjonnorge.no,

Interessen for å kunne skilte med Merket for bærekraftig reisemål er stor blant norske destinasjoner. Med nykommerne Region Lyngenfjord og Lindesnesregionen er det totalt 11 som har gjennomført prosessen. Flere jobber med saken og vil få merket i løpet av nær fremtid. 

Bærekraftig reisemålsutvikling 

Merkeordningen består av en standard og en arbeidsprosess, som sammen blir et verktøy som hjelper reisemålet i å planlegge, iverksette og måle arbeidet med bærekraftig reiselivsutvikling. Både næring, lokalsamfunn og kommunen(e) involveres i en prosess som tar cirka to år. 

- Vi gratulerer Visit Lyngenfjord og Lindesnesregionen med Merket for bærekraftig reisemål. Det er en lang og grundig prosess de har vært gjennom, der små og store tiltak for bedre måling og styring er gjennomført. Med de to nykommerne stiller Norge sterkere som et bærekraftig reisemål totalt, og gir reisemålene et bedre grunnlag for ansvarlige valg fremover. Reiselivet har mange dilemmaer rundt sine positive og negative fotavtrykk, og prosessen bidrar til mer helhetlige retningsvalg. Og dette er bare starten. Heretter må de levere stadig bedre måltall på over 100 ulike indikatorer på både miljø, samfunn og verdiskapingen, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge. 

En person ser på nordlyset over Lyngsalpan
Lyngenfjord. Foto: Jan Olsen

Visit Lyngenfjord 

Hos Visit Lyngenfjord har de gjennomført en rekke tiltak parallelt med prosessen for å oppnå merket. Det er utviklet en lokalmatguide, gjennomført lokalkunnskapskurs, pilotprosjekt med Green Key-sertifisering av mindre overnattingsbedrifter og tiltak for videreutvikling av Lyngenfjord som en bærekraftig sykkeldestinasjon.  

- For oss har det vært en lang og veldig lærerik prosess og vi er kjempestolte over å ha fått merket som Bærekraftig Reisemål. Det betyr mye for hele destinasjonen og våre fem kommuner (Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord) å bli satt på kartet som et bærekraftig reisemål. Vi gleder oss over det vi har fått til og fortsetter jobben med bærekraftig reisemålsutvikling i regionen sammen med kommunene, reiselivsbedriftene med flere, sier Marie Kr. Angelsen, prosjektleder for bærekraftig reisemål i Visit Lyngenfjord. 

Lindesnesregionen

Arbeidet med å bli godkjent som et bærekraftig reisemål har økt bevisstheten for en bærekraftig utvikling hos næringen og kommunene i Lindesnesregionen. Visit Lindesnes har hatt et stort fokus på videreutvikling av det gode vertskapet, skape samarbeid og nettverk i næringen, bruk av lokalmat og forskjønnelse av regionen.  

- Vi har hatt et ekstra fokus på kompetansehevende tiltak, og vi vil inn i barnehage og skole med budskap og tankegang. Bærekraft er blitt en del av hvordan vi jobber og vil være en kontinuerlig prosess fremover. Merket har gitt oss et bedre samhold, stolthet og positiv markedsføring, sier Erling Løfsnes, daglig leder i Visit Lindesnes.