Skip to main content

Nyhetsartikler

Oppdatert standard for bærekraftig reisemål

Med revisjonen av standarden for bærekraftig reisemål har man, så langt det er mulig, justert etter erfaringer reisemålene har gjort seg under gjennomføring, endringer i reiselivet i perioden og internasjonale krav for godkjenning av standard. Det er også gjort en generell forenkling og lagt opp til en forbedret struktur.

- Reisemål som starter nå siste halvdel av 2017 og fremover må legge ny standard til grunn. Vi ser at prosessen er krevende, men vi ser også at å levere på standarden gir reisemålet et fantastisk utgangspunkt for å planlegge, måle og dokumentere at reiselivet tar aktivt del i det grønne skiftet, sier spesialrådgiver Ingunn Sørnes i Innovasjon Norge.

Et kvalitetsmerke

  • Merket for Bærekraftig reisemål er et kvalitetsmerke for reisemål i Norge. Merket bygger på en standard som setter tydelige krav til reisemålets evne til bærekraftig virksomhet og utvikling.
  • Merkeordningen er et tilbud til norske reisemål som ønsker å ta et ansvar for reiselivets negative påvirkning på miljøet.
  • Merking forutsetter at reisemålet tar vare på natur, kultur og miljø, styrker sosiale verdier.

banner bærekraftig reiseliv 4