Nyhetsartikler

Oppdatert standard for bærekraftig reisemål

Med revisjonen av standarden for bærekraftig reisemål har man, så langt det er mulig, justert etter erfaringer reisemålene har gjort seg under gjennomføring, endringer i reiselivet i perioden og internasjonale krav for godkjenning av standard. Det er også gjort en generell forenkling og lagt opp til en forbedret struktur.

- Reisemål som starter nå siste halvdel av 2017 og fremover må legge ny standard til grunn. Vi ser at prosessen er krevende, men vi ser også at å levere på standarden gir reisemålet et fantastisk utgangspunkt for å planlegge, måle og dokumentere at reiselivet tar aktivt del i det grønne skiftet, sier spesialrådgiver Ingunn Sørnes i Innovasjon Norge.

Et kvalitetsmerke

  • Merket for Bærekraftig reisemål er et kvalitetsmerke for reisemål i Norge. Merket bygger på en standard som setter tydelige krav til reisemålets evne til bærekraftig virksomhet og utvikling.
  • Merkeordningen er et tilbud til norske reisemål som ønsker å ta et ansvar for reiselivets negative påvirkning på miljøet.
  • Merking forutsetter at reisemålet tar vare på natur, kultur og miljø, styrker sosiale verdier.

banner bærekraftig reiseliv 4