Skip to main content

Nyhetsartikler

Langsiktig satsing på reiselivet

- Regjeringen følger Stortingsmeldingen og bekrefter en langsiktig satsing på reiselivsprofileringen. Dette budsjettet gir oss mulighet til å bygge videre på den positive reiselivsutviklingen i Norge, sier Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge. 

Økende interesse for Norge

 Reiselivsnæringen kan se tilbake på nok en god sommersesong med en økning på en prosent i antall kommersielle gjestedøgn sammenlignet med rekordsommeren i 2016. Sommersesongen 2017 utgjør med dette den fjerde sommersesongen på rad med en god økning fra utlandet. Sammenlignet med sommeren 2013, har antall utenlandske gjestedøgn økt med 37 prosent, noe som tilsvarer 1,65 millioner flere gjestedøgn.

- Vårt mål er at flere skal velge Norge som reisemål - hele året. Det krever at vi markedsfører en større bredde av det norske reiselivsproduktet både når det gjelder årstider, destinasjoner og aktiviteter. For å kompensere for en økt moms på reiselivsproduktene, blir det enda viktigere å jakte de betalingsvillige segmentene som eksempelvis det internasjonale møte- og kongressmarkedet og arrangementer sier reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Bente Bratland Holm

En bredere nasjonal merkevare vil skape mer reiselyst til Norge

Regjeringen har varslet at den vil utarbeide en strategi for kultur og reiseliv, med vekt på å stimulere til økt kulturturisme i Norge. Det er satt av 2 millioner kroner til å etablere et forenklet klyngeprogram særlig rettet inn mot samspill mellom kultur og reiseliv i regi av Innovasjon Norge.  

-  Vi trenger å få opp flere klynger fra reiseliv og kreative næringer og det er flott å se at vi nå får muligheten til å se på en tilpassing som gjør at dette kan bli enklere i fremtiden, sier Holm

Hun mener Norge trenger en bredere nasjonal merkevare for å tiltrekke flere betalingsvillige turister gjennom hele året. – Vi tror en slik satsing på å synliggjøre norske kulturopplevelser vil få flere til å se mot Norge fremover, sier Holm.

- Det er også gledelig å se at regjeringen også vil videreutvikle ordningen med Nasjonale Turiststier med til sammen 10,5 millioner kroner, en økning på 3 millioner fra 2017, sier Holm.

- Årets statsbudsjett gir oss mulighet til å videreutvikle reiselivssatsingen. Vi ønsker å jobbe enda mer målrettet og effektivt innenfor de rammer som nå er gitt oss for å løfte frem flere helårlige opplevelser i hele Norge som tiltrekker betalingsvillige turister, avslutter Holm.  

For mer informasjon, kontakt:

Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge
E-post: Bente.Bratland.Holm@innovasjonnorge.no