x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway

2017 er FN-året for bærekraftig turisme for utvikling

Å snakke om bærekraft og turisme er ikke fremmed for norsk reiselivsnæring. Det gjøres en rekke positive tiltak både i reiselivsnæringen og i næringslivet forøvrig. Også i Innovasjon Norge har det vært en dedikert satsing på området de senere årene og derfor var det helt naturlig for selskapet å bli med som partner i markeringen av FN-året.
Logo 2017 Intl year sustainable tourism

- Norge kan skilte med mange miljøsertifiserte reiselivsbedrifter. Snart har vi et dusin destinasjoner med Merket for bærekraftig reisemål og satsingen på miljøvennlig infrastruktur er i verdensklasse. Vi er godt i gang, men har en lang vei å gå også, sier Ingunn Sørnes, spesialrådgiver for bærekraftig reiseliv i Innovasjon Norge.

Å være partner i FN-året for bærekraftig turisme for utvikling innebærer å være en sponsor som bidrar til å øke oppmerksomheten rundt tematikken både i eget land og i verden forøvrig.

Reiselivet er globalt og kan gi fantastiske opplevelser, kulturforståelse, læring og berikelse for den enkelte. I tillegg kan reiseliv bidra til verdiskaping og sysselsetting på steder hvor det er lite annet næringsgrunnlag.

- Disse positive effektene av reiselivet forringes om man ikke får kontroll med de negative effektene av reising. Derfor er det viktig å delta i et globalt fellesskap for både å vise engasjement og å lære av det arbeid andre gjør. UNWTO er en spennende koblingsboks i dette og har konkret kunnskap og modeller man kan lære av. Det er også flott at de med dette året markerer turisters adferd. Vi har tradisjon for å formidle opplevelser og destinasjoner, men med FNs år for bærekraftig turisme for utvikling snakkes om pekes det også på hva som forventes av ansvar og adferd, sier Sørnes.

Stadig flere reiser

Den internasjonale turismen øker for hvert år og i 2016 viser tall fra UNWTO at internasjonale turistankomster var på 1,235 milliarder. Det var en økning på fire prosent sammenlignet med 2015, og det betyr at hver syvende person i verden krysset en landegrense i løpet av 2016.International tourist arrivals 2016

Ser vi på de ulike regionene ser vi at Sør-Øst Asia står for hele 25% av denne trafikken med 309 millioner reisende. 200 millioner (16%) kommer fra Nord- og Sør-Amerika, Europa med Russland har en andel på 615 millioner (50%) og Afrika står for 58 millioner (5%).

- I verden er Norge en liten destinasjon, men vi er attraktive med fjorder, fjell og nordlys. Vi har åtte UNESCO verdensarvsteder, 17 nasjonalparker og fantastisk natur og kulturarv som det er viktig at vi forvalter på en bærekraftig måte. Det gjør vi blant annet gjennom vår egenutviklede sertifiseringsordning Merket for bærekraftig reisemål og andre sertifiseringsordninger, sier Sørnes.

I tillegg må det tas store politiske beslutninger på områder som transport og klima, og innenfor naturforvaltning. Vi må forvalte fellesskapets goder som er sentrale ressurser inn i reiselivet.

Bærekraftsmål og bærekraftig turisme

I 2015 ble FNs 17 bærekraftsmål vedtatt. Dette er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

FN-året for bærekraftig turisme må sees i sammenheng som en del av mange verdensomspennende aktiviteter for å nå bærekraftsmålene. Alle næringer må gjennom et grønt skifte. Og den raskt voksende turistnæringen må også forholde seg til en grønn økonomi ved å jobbe aktivt for FNs bærekraftsmål. Hvert år tildeles et bestemt tema eller emne som FNs generalforsamling ønsker å gi spesiell oppmerksomhet. Det er FNs generalforsamling som avgjør de offisielle FN-årene.

IY2017 Travel.Enjoy.Respect. (English)

UNWTOs offisielle film "IY Travel.Enjoy.Respect"
FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål

Bærekraftsmål og bærekraftig turisme

I 2015 ble FNs 17 bærekraftsmål vedtatt. Dette er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

FN-året for bærekraftig turisme må sees i sammenheng som en del av mange verdensomspennende aktiviteter for å nå bærekraftsmålene. Alle næringer må gjennom et grønt skifte. Og den raskt voksende turistnæringen må også forholde seg til en grønn økonomi ved å jobbe aktivt for FNs bærekraftsmål. Hvert år tildeles et bestemt tema eller emne som FNs generalforsamling ønsker å gi spesiell oppmerksomhet. Det er FNs generalforsamling som avgjør de offisielle FN-årene.

UNWTO fremhever fem punkter for hvordan turisme kan spille en nøkkelrolle for FNs bærekraftsmål. Turisme kan bidra til:

  • inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst
  • sosial inkludering, sysselsetting og bekjempelse av fattigdom
  • effektiv bruk av ressurser, beskyttelse av miljø og klima
  • kulturelle verdier, ulikhet og verdensarv
  • gjensidig forståelse, fred og sikkerhet