x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway

Steg 04

Minimumsløsning

 

Opplevelser og kommunikasjonstiltak er kundenes møte med stedet og opplevelsene. Målet med denne fasen er å velge minimumsløsninger som kan detaljeres, designes og testes i markedet. Dere skal velge ut minimumsløsning(er) som har nok kraft til å fungere som signalopplevelser og -historier for hvert enkelt konsept. Med signalopplevelser menes opplevelser som har potensiale til å utvide og formidle stedets/opplevelsenes kulturelle egenart fra hovedfortellingene i konseptene.

Detaljere-tilbud_main_illDetaljere-tilbud_dashboard

 

Tilnærming til minimumsløsning

Ta utgangspunkt i hvert enkelt konsept og list opp opplevelser og mulige fortellinger innenfor hvert enkelt konsept. Velg ut opplevelser og fortellinger som sammen har tilstrekkelig innhold til å kunne teste ut essensen i konseptene. Formålet med minimumsløsningen er å få tidlig tilbakemeldinger fra markedet slik at dere kan justere og forbedre og redusere risiko i utviklingsfasen.

Illustrasjoner_v3-23

 

Minimusløsning per konsept

Lag en liste for hvert enkelt konsept med opplevelser og kommunikasjon som vil bidra til å formidle hovedfortellingen og ønsket etterlatt inntrykk for konseptet. Listen er en bruttoliste både med eksisterende opplevelser, ideer til opplevelser, eksisterende fortellinger og ideer til fortellinger. Dersom det er vesentlig mangler/utfordringer i grunnleggende infrastruktur slik som tilgang til transport og overnatting må dette selvsagt løses uavhengig av konsept. Når dere skal velge minimumsløsning er det viktig å ta tak i de råvarene, aktørene og tilbudene som eksisterer og vurdere hvordan disse kan kombineres, endres, tilpasses og justeres på for å formidle hovedfortellingen i konseptet på en enkel, men effektiv måte. I listen over opplevelser og fortellinger er det viktig å favne både arrangementer, møteplasser, produkter, aktiviteter, turer, ruter, anledninger, tradisjoner mm.

Illustrasjoner_v3-24

 

 

Sett sammen minimumsløsning

Når dere skal sette sammen minimumsløsninger er det viktig å finne en kombinasjon av opplevelser og kommunikasjon som gir verdifull informasjon til den videre utviklingen. Fokuser på kundeverdi. Minimumsløsning innebærer ikke at dere skal kompromisse på kvalitet, men at dere skal redusere omfanget og kompleksitet slik at dere kan sikre maksimal verdi for kundene til en akseptabel kostand og innsats. Formålet er å teste ut opplevelser og kommunikasjon som kan gi dere erfaring og tilbakemeldinger fra reelle kunder slik at dere øker sjansene for å lykkes i markedet. En effektiv minimumsløsning påvirker forventningene og tilfører opplevelsene merverdi. En vellykket minimumsløsning er ikke nødvendigvis en løsning som lykkes i markedet, men en løsning som gir dere verdifull informasjon som dere kan jobbe videre med.

 

 

Evaluere minimumsløsning

Gå igjennom forslagene til minimumsløsninger per konsept og gjør en vurdering av hvilke forslag som har størst potensiale til å formidle konseptene og skape verdi for kundene med et minimum av ressursinnsats. Vær åpen for at noen av konseptene trenger mer utvikling før de kan formidles med troverdighet. Velg minimumsløsninger som har potensiale til å skape konsept-, kunde, forretningsverdi og som er mulig å gjennomføre på kort sikt. Det bedre å teste noen få opplevelser og kommunikasjonstiltak ordentlig, enn å gjøre mange tiltak halvveis.