x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway

Steg 03

Konsept

 

Konseptene fungerer som basis for å utvikle og tilpasse opplevelser og kommunikasjon til ulike målgrupper og situasjoner. De skal være ambisiøse og visjonære, noe å strekke seg mot. Samtidig skal de gjøre det lettere å raffinere og utvikle opplevelser og kommunikasjon her og nå. Hvert enkelt konsept kan hente inspirasjon fra flere av kjernefortellingene. Det er viktig å jobbe med en kolleksjon av konsepter, slik at hvert enkelt konsept kan rendyrkes og spisses slik at det treffer målgruppen. Konseptene utfyller og beriker hverandre og bidrar til variasjon som samlet sett gjør stedet/produkt/opplevelser mer attraktivt i flere situasjoner og for flere målgrupper.

Konseptutvikling_main_ill

Konseptutviklin_dashboard_ill

 

Tilnærming til konseptutvikling

I konseptutvikling skal dere bruke innsikten dere har fra kartleggingen og kjernefortellingene til å svare direkte på kundebehovene. Konseptene forener mangfoldet i konsepter som svarer på behovene til definerte målgrupper i bestemte situasjoner. Dere kan tilnærme dere konseptutviklingen både fra innsiden og utsiden. De ulike perspektivene representerer ulike veier inn til å utvikle ideer til konsepter og til å evaluere potensialet til de enkelte konseptene.  

Konseptutvikling_tilnæming

 

Skisse mange konsepter

Det er svært viktig å få opp mange og varierte ideer til konsepter i den første delen av denne fasen. Ideer som spenner fra det visjonære, og en smule urealistiske, til det mer ordinære og jordnære. Pass på at dere ikke evaluerer ideene for tidlig, men har nok kreativ frihet til å la ideene boble, før de kritiske vurderingene får for stor plass. Bruk konseptskjemaet og fyll inn ideer. Dersom noen av feltene er vanskelig å fylle ut, la den ligge og fokuser på å få opp så mange ulike ideer som mulig. 

 

 

Evaluere konsepter

Nå har dere en rekke ulike skisser til konsepter som skal evalueres. Det er mange måter å evaluere konsepter på, fra den enkleste – magefølelse – til mer systematiske vurderinger basert på ulike kriterier. Her kan dere ta i bruk og tilpasse de vedlagte skjemaene. Først vurderer dere konseptene hver for seg på selvstendig grunnlag. Da vil dere sannsynligvis se at noen konsept kan slås sammen, andre kan endres og i evalueringsprosessen kommer det sannsynligvis også opp ideer til nye konsept. Når dere har redusert antall konsept, må konseptene vurderes samlet. Treffer de samlet sett de målgruppene dere ønsker å nå? Har de til sammen nok mangfold til å styrke merkevare og attraktivitet? Er de ambisiøse nok? Formidler de, samlet sett, kjernehistorien på en god måte?

 

 

Ferdigstille konsepter

Hent frem skissene for de valgte konseptene på med mer utfyllende informasjon. Gå tilbake til kartleggingen og hent ut historier og detaljer som passer inn. Er det huller i kartleggingen, fyll på med mer informasjon. Finn bilder/film av eksisterende og nye opplevelser som passer inn i konseptet. Dersom det ikke eksisterer passende materiale kan dere tegne selv eller låne bilder fra andre (husk at dette kun kan brukes for å formidle ideer). Beskriv fortellingene og budskapet som konseptet skal formidle. Hvilken stemning og energi er det i konseptet? Hvilke møteplasser er viktige? Hvem møter du her? Hvilke symboler er viktige for konseptet? En sang? Et plagg? En matrett? En fjelltopp? Hvilken holdning til samfunnet formidler dette konseptet? Er det radikalt, liberalt? Ansvarlig? Oppsummer hovedideen i konseptet i en enkelt setning. Er det tydelig eller må det bearbeides videre?