x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway

Om RISS

Hva er Nasjonal kolleksjon og hva er hensikten

Nasjonal kolleksjon, prinsipper for et bærekraftig reiseliv og merket for bærekraftig reisemål

Filosofien og prosessen som ligger til grunn for metoden og verktøyene i nasjonal kolleksjon er utviklet for å ta vare på, formidle og videreutvikle lokalsamfunnenes egenart. 

Derfor er disse verktøyene velegnet sammen med øvrige prosesser og verktøy knyttet til merket for bærekraftig reisemål. «Nasjonal kolleksjon» fordrer at man forholder seg til et reisemål som et lokalsamfunn. Det innebærer at utvikling av reiselivet skal bidra til å gjøre stedet/området til et attraktivt sted å besøke, men samtidig også bidra til å tilføre kvaliteter til de som har lokalsamfunnet som sitt hjem. Det fungerer best ved å engasjere lokalbefolkningen  tidlig i prosessen. Det første av de ti prinsippene for et bærekraftig reiseliv handler om kulturell rikdom «Å respektere, videreutvikle og fremheve lokalsamfunnets historiske kulturarv, autentiske kultur, tradisjoner og særpreg.». Skal man lykkes med å respektere og videreutvikle må dette gjøres i nært samarbeid med innbyggerne som er og forvalter kulturen på stedet. Lokalbefolkningen er viktig både for å forstå kulturen, men også for å gjøre den tilgjengelig i form av opplevelser og som vertskap for de besøkende. 

Lykkes man med å «engasjere og gi kraft til lokalsamfunnet og lokale interesser» (prinsipp 6) er sjansen større for at det vokser fram tilbud til turister som er forankret lokalt og bidrar til lokal innovasjon, verdiskaping og utvikling i reiselivsnæringen og i møte mellom reiselivsnæringen og annet lokalt næringsliv. Ved å sørge for lokalt engasjement og kontroll i utviklingen vil sannsynligvis også fokus på «Lokal livskvalitet og sosiale verdier» (prinsipp 5) være en integrert del av utviklingen av opplevelsene. 

Ved å samkjøre prosessene for merking og nasjonal kolleksjon vil hensynet til en bærekraftig utvikling sikres i større grad for alle de 10 prinsippene, enn om verktøyene tas i bruk ensidig. Formålet med nasjonal kolleksjon er å gi verktøy som bidrar til å utvikle opplevelser og kommunikasjon som tar utgangspunkt i det lokale og gir gjestene tilgang til å oppleve steder rundt omkring i Norge med en større forståelse for og innsikt i lokal kultur, verdier og normer. Det gir turistene mer spennende opplevelser og lokalsamfunnene større glede i møte med turistene.  

 

 

Hvem står bak

Nasjonal kolleksjon og metodene er utviklet av og for Innovasjon Norge.

Prosjektgruppen har bestått av Kjell Reenskaug fra Bleed AS, Sigrid Oterholm Hoem fra Versions AS, Ted Matthews fra AHO/Ted Matthews. Grafisk design Dag Solhaug Laska fra Bleed AS, programmering og visualisering ved Kristoffer Lundeberg og Nicolas Vittori fra Bleed AS. Film og animasjon ved Racecar AS