x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway

Når ta i bruk RISS?

Verktøyene er bygget opp for å fungere i samarbeid mellom mange deltakere, men de kan like godt brukes av enkeltaktører og internt i bedrifter. 

Metoden og verktøyene i «Nasjonal kolleksjon» bygger på klassisk designmetode og er tilpasset behovene i reiselivet. Prosessen favner både utvikling av merkevarer, opplevelser og markedsføring. For å få effekt av prosjektet er det viktig å jobbe seg hele veien gjennom til lansering av nye opplevelser i markedet. Verktøyene er ikke først og fremst ment å fungere i tidsavgrensede prosjekter, men å være en måte å jobbe med kontinuerlig innovasjon på i et lengre tidsperspektiv.  
 

Nasjonal kolleksjon egner seg til å skape lokalt engasjement og involvere mange – både lokalbefolkning og potensielle kunder – i utvikling av reisemål, lokalsamfunn og kommersielle opplevelser. I verktøykassen finner dere ulike typer verktøy både praktiske, visuelle og mer tradisjonelle strategi- og forretningsutviklingsverktøy. 

Type prosesser der prosessen og verktøyene egner seg godt: 
• Utvikle stedsmerkevarer og stedsutvikling
• Utvikle og definere samarbeid mellom reiseliv, lokalsamfunn og øvrig næringsliv
• Utvikle opplevelser og kommunikasjon på bærekraftige reisemål
• Nettverkssamarbeid mellom kultur og reiseliv
• Tettere kobling mellom utviklingsprosesser og markedsføring
• Utvikling av nettsider/innholdsstrategi

Første del av prosessen er velegnet for: 
• Strategiprosesser
• Innovasjons- og utviklingsstrategier
• Kreative prosesser/utvikling av samarbeid

I slike strategiprosesser brukes siste del av prosessen til å utvikle konkrete planer og tiltak, heller enn kommersielle opplevelser og markedskommunikasjon.