x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway

Hvordan jobbe med RISS

Her gjelder det samme som i de fleste andre prosjekter: 

• Vær tydelig på hva dere ønsker å oppnå med prosessen og hvorfor dere setter i gang 
• Definer tydelig mandat , mål og ambisjoner
• Avgrens prosjektet i tid og skisser milepæler
• Avklar roller og ansvar i prosjektgruppen
• Avklar budsjett og tilgang på ressurser og kompetanse
• Sørg for forankring i ledelse(r) og hos sentrale aktører/interessenter
• Sørg for tilstrekkelig appetitt på endring og at alle har et åpent sinn

I Nasjonal Kolleksjon er det viktig å tenke mangfold, ut over klassiske reiselivsaktører og medlemmer i destinasjonsselskaper. Hvordan man går inn i prosessen avgjør ofte hva som kommer ut i andre enden. 
 

I tillegg er det viktig å ta seg tid til å kartlegge grundig nok og bredt nok før dere begynner å diskutere mulige løsninger. 

 

Prosess vs kanvas tilnærming

Verktøykassen kan benyttes både som en prosess der man følger stegene fra 1 til 6. Verktøykassen kan også benyttes som en kanvas hvor jobber iterativt med de forskjellige stegene i en annen rekkefølge.

Noen eksempler 

- et konkret produkt kan starte med kundereisen og utvikle hypoteser her

- en prosess for et reisemål er lur å ta som en prosess

- Bygge samarbeid der samarbeidet ikke eksiserer i dag er lurt å ta som en prosess

- Utgangspunkt i nytt produkt eller en innovasjonsstrategi - kanvas

- Utgansgspunkt i trender, marked og målgrupper. kan gå som en Kanvas

Verktøyene kan også brukes på tvers i de forskjellige fasene. Eksempelvis er kundereiseverktøyet hensiktsmessig å benytte både i kartlegging av en opplevelse og i design av en opplevelse. I metoden er det et utvalg av verktøy. Det finnes mange verktøy som kan brukes. Utvalget i metoden er ment å sikre både de divergente og konvergente  delene av en prosess/kanvas samt balansere det strategiske og det praktiske, det kreative og analytiske og bidra til rask prosess og iverksettelse fordi en test i markedet vil uansett  være den beste måte å finne ut om dette fungerer på, ikke diskusjoner på møterom.

 

Designmetode

Metoden og verktøyene er utviklet med utgangspunkt i designmetode. Felles for de aller fleste designprosesser er at de beveger seg mer eller mindre systematisk mellom å få opp et mangfold av perspektiv og ideer (divergent fase) og velge, raffinere og prototype (konvergent fase). I tillegg legges det stor vekt på å forstå behov og kartlegge ved å bruke mange ulike typer verktøy og perspektiv tilpasset de oppgavene som skal løses. Designere visualiserer ofte i alle delene av prosessen, både for å se problemstillinger på nye måter og for å stimulere til kreativitet og nytenkning. Dette er svært nyttig når man skal håndtere mye og ustrukturert informasjon. 

Process_for_hver_fase-40