Skip to main content

Nyhetsartikler

Nasjonal kongresstrategi

Innovasjon Norge har fått i oppdrag å utvikle en nasjonal kongress-strategi

Arbeidet for å tiltrekke større internasjonale kongresser er langsiktig og krever en koordinert strategisk satsing. Innovasjon Norge i samarbeid med norske kongress-destinasjoner og fagmiljøer, begynte å 2019 arbeidet med en nasjonal kongress-strategi. Strategien vil være langsiktig, men er samtidig konkret og handlingsorientert. IN Kongress har fra starten kommunisert at vi skal være limet (og døråpner), katalysator (pådriver for aktivitet) og koordinator (initiere samarbeid) for de som jobber med kongress i Norge. Det er behov for en utviklings- og samhandlings-strategi med regioner og fagmiljøer for å nå større mål, sikre effektiv ressursbruk, samt konkretisere oppgaver, ansvar og utøvelse.

Prosjektets mandat har derfor vært å utvikle en samhandlings- og strategiplan som søker å optimalisere Norges konkurransekraft idet internasjonale kongressmarkedet. Strategien forventes å ferdigstilles i 2020

Elisabeth Alethe Bugge

Seniorrådgiver kongress

+47 984 80 050

Send email