x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway
IMEX 17.mai
IMEX 17.mai

Nasjonal kongresstrategi

Innovasjon Norge har fått i oppdrag å utvikle en nasjonal kongress-strategi

Arbeidet for å tiltrekke større internasjonale kongresser er langsiktig og krever en koordinert strategisk satsing. Innovasjon Norge i samarbeid med norske kongress-destinasjoner og fagmiljøer, begynte å 2019 arbeidet med en nasjonal kongress-strategi. Strategien vil være langsiktig, men er samtidig konkret og handlingsorientert. IN Kongress har fra starten kommunisert at vi skal være limet (og døråpner), katalysator (pådriver for aktivitet) og koordinator (initiere samarbeid) for de som jobber med kongress i Norge. Det er behov for en utviklings- og samhandlings-strategi med regioner og fagmiljøer for å nå større mål, sikre effektiv ressursbruk, samt konkretisere oppgaver, ansvar og utøvelse.

Prosjektets mandat har derfor vært å utvikle en samhandlings- og strategiplan som søker å optimalisere Norges konkurransekraft idet internasjonale kongressmarkedet. Strategien forventes å ferdigstilles i 2020

Elisabeth Bugge
Elisabeth Alethe Bugge
Seniorrådgiver kongress