Skip to main content

Nyhetsartikler

Siste Reisebarometer:

Uro og usikkerhet påvirker reiseplaner

Prisøkninger på reiser og en krevende økonomisk situasjon for mange husholdninger påvirker reiseplanene for mer enn halvparten av de reisende.

Det siste Reisebarometeret viser at mange vil dra på færre ferier og velge billigere reisemål.

Høyinntektsgruppene er mindre påvirket av prisstigninger og vil reise i større grad.

Forrige måling i vår 2022 viste at det dessverre er nye utfordringer som har overtatt for pandemien; krig i Ukraina og kraftige prisøkninger. Pandemien skaper fortsatt usikkerhet, men folks reiseplaner påvirkes i større grad av den usikre økonomiske situasjonen. 

Dette er de viktigste funnene i Reisebarometeret høst 2022:

- Mange vil dra på færre ferier. Prisøkninger på reiser og en krevende økonomisk situasjon for mange husholdninger påvirker reiseplanene for mer enn halvparten av de reisende. 

- Interessen for Norge faller kraftig alle markeder i høstens måling. Det er en nedgang på alle merkevaremålene som handler om flott natur sammenlignet med målingene før pandemien.

- Interessen for Norge holder seg best hos de med høye inntekt.

- Reiselysten til de unge er avtatt siden forrige måling. 

Det er en økning i andelen som er interessert i å reise til utlandet de neste 3 årene i alle markeder, med unntak av Tyskland.

- Bærekraft er blitt mye viktigere for flere under pandemien. Både på tvers av markeder og på tvers av aldersgrupper.Om Reisebarometeret

Siden våren 2020 har Innovasjon Norge gjennomført et reisebarometer som tar temperaturen på og gir innsikt i reiselyst, forventninger og barrierer både i det norske markedet og i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, England og Frankrike. I denne rapporten finner du de viktigste resultatene fra undersøkelsen i utenlandsmarkedene, som ble gjennomført i september 2022. Rapporten er utarbeidet av Gyger og Epinion for Innovasjon Norge.

Analysen er basert på intervju med 4 646 potensielle reisende. 700-800 i hvert av markedene Tyskland, Frankrike, England, Nederland, Sverige og Danmark. Datainnsamling har foregått i perioden fra 13. september til 21. september.

Les det siste Reisebarometeret her

Margrethe Helgebostad

Fagansvarlig analyse

+47 917 49 513

Send email