Skip to main content

Nyhetsartikler

Siste Reisebarometer: Krig og sterke prisøkninger demper reiselysten

Da man endelig var i ferd med å komme seg ut av pandemien i alle markeder, brøt det ut krig i Ukraina og prisene på reiser steg kraftig.

Det siste Reisebarometeret viser at optimismen og reiselysten er bremset opp.

Koronakrisen førte til at mange utsatte, avlyste eller endret sine reisevaner de siste to årene. I vinter så det endelig ut som om situasjonen var i ferd med å normalisere seg. Forrige måling i desember viste et stort og uforløst reisebehov og alt lå til rette for en real reiseboom i 2022. Nå er det dessverre helt nye utfordringer som har overtatt for pandemien; kraftige prisøkninger og krig i Ukraina.

Dermed har optimismen fått en knekk og denne undersøkelsen viser at det er færre som vil reise både de neste tre årene og de neste seks månedene sammenlignet med forrige måling.

Dette er de viktigste funnene i Reisebarometeret:

- Reiselysten har bremset opp. Det er færre som vil reise både de neste seks månedene og de neste tre årene, enn målingene viste i desember. Det er særlig prisøkningen som gjør at mange holder igjen. Pandemien og krigen i Ukraina bidrar også til at mange er avventende. Det er de neste seks månedene en nedgang i reiselyst til alle land med unntak av Spania.

- Mange har dratt i nødbremsen og satt ferien på vent, de mest opplevelseshungrige, de kulturinteresserte og de unge har utsatt norgesferien. Ved inngangen til sommersesongen er det særlig de over 50 fra Sverige, Danmark og Tyskland som vurderer å reise til Norge. De har klassisk norgesferie med naturopplevelser, fjord og fjell på sin ønskelister.

- Norge klatrer på listen i Tyskland, men i alle andre markeder har andre reisemål passert oss i popularitet. Inn mot sommersesongen er det særlig Spania og Frankrike som står høyt på ønskelisten i alle markeder. Svenskene og danskene ser fremdeles mot Norge, mens interessen er lav både i England og Frankrike.

- Bærekraft er blitt mye viktigere under pandemien, på tvers av markeder og på tvers av aldersgrupper. De unge og de eldre er samstemte i at de vil ta ansvar for natur, miljø og klima når de reiser. Hvordan de vil gjøre det, varierer derimot mye på tvers avaldersgrupper.

Om Reisebarometeret

Siden våren 2020 har Innovasjon Norge gjennomført et reisebarometer som tar temperaturen på og gir innsikt i reiselyst, forventninger og barrierer både i det norske markedet og i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, England og Frankrike. I denne rapporten finner du de viktigste resultatene fra undersøkelsen i utenlandsmarkedene, som ble gjennomført i november og desember. Rapporten er utarbeidet av Gyger og Epinion for Innovasjon Norge.

Analysen i siste Reisebarometer er basert på intervjuer med 6 000 potensielle reisende. Dette er fordelt på 1 000 personer i hvert av markedene Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Nederland, Sverige og Danmark. Datainnsamlingen har foregått i perioden fra 13. april til 26. april.

Les det siste Reisebarometeret her

Margrethe Helgebostad

Fagansvarlig analyse

+47 917 49 513

Send email