Skip to main content

Reiselivets verdiskapning i Norge øker i 2021, og nærmer seg 2019-nivå

I 2021 lå næringens verdiskapning på 87,3 milliarder kroner. Dette er en økning på 35 prosent fra 2020. Sammenlignet med 2019 ligger samlet verdiskapning to prosent under, som tilsvarer en nedgang på 1,68 milliarder kroner.


Reiselivets verdiskapning i NorgeGod økning innen serveringsvirksomhet

Ser vi på transport, overnatting, servering, formidling, samt kultur og underholdning som er de ulike næringer som regnes inn under reiselivet, er det kun serveringsvirksomhet som bidrar til at nedgangen ikke er større. 
Sammenlignet med 2019 øker serveringsvirksomhet med hele 17 prosent som tilsvarer fem milliarder kroner. Veksten gjør at serveringsvirksomhet representerer 34,3 milliarder og en andel på 39 prosent av reiselivet totale verdiskapning og går forbi transport som tradisjonelt har var vært den største bidragsyter. I tillegg til serveringsvirksomhet øker kultur og underholdning med to prosent og har en total verdiskapning på 7,8 milliarder i 2021. 
 

Verdiskapning per bransje

Oslo på topp

Ser vi på verdiskapingstall per landsdel, så ligger Oslo øverst med en andel på 34 prosent i 2021, deretter følger resten av Østlandet, Vestlandet, Nord-Norge, Trøndelag og Sørlandet. Svalbard blir håndtert for seg selv, og kommer derfor naturligvis sist. Fra 2020-2021 har hele landet hatt en god vekst, med unntak av Svalbard og Sørlandet. Ser vi på utviklingen fra 2019, ligger hele landet bak, 2019 nivået med unntak av Oslo som ligger hele 20 prosent over.
Om tallene
Hva viser tallene? Verdiskapning er summen av driftsresultat og lønnskostnad hvis driftsresultatet ikke er negativt. Hvis driftsresultatet er negativt, blir verdiskaping satt lik lønnskostnader. Det er Asplan Viak, som har utarbeidet data på vegne av Innovasjon Norge.
Oversikten tar for seg total verdiskaping for land, per landsdel, fylke og kommune.

Om tallene

Hva viser tallene? Verdiskapning er summen av driftsresultat og lønnskostnad hvis driftsresultatet ikke er negativt. Hvis driftsresultatet er negativt, blir verdiskaping satt lik lønnskostnader. Det er Asplan Viak, som har utarbeidet data på vegne av Innovasjon Norge. 
Oversikten tar for seg total verdiskaping for land, per landsdel, fylke og kommune.

Se rapport og kart her

Margrethe Helgebostad

Fagansvarlig analyse

+47 917 49 513

Send email

Yuri Sali

Innholdsansvarlig Reiseliv

+47 452 50 433