Skip to main content

Vokser i rekordtempo

Bestillingene av reiser og opphold fra reiseguiden visitnorway.com vokser i rekordtempo, som et resultat av restart-programmene og hard jobbing under pandemien. Portalen har allerede sporbar omsetning for mer enn i hele 2021, selv om vi bare er kommet til mai.

Bare i april 2022 ble det omsatt reiser og opphold på vegne av norsk reiseliv for over 5,7 millioner kroner. Dette er en vekst på hele 275 % målt mot april måned i 2019, altså før pandemien brøt ut, og et år vi doblet omsetningen fra 2018. Det samlede salget hittil i år er på nesten 16 millioner. Det er satt nye månedsrekorder hver eneste måned i år, uansett hvilket år man sammenligner med.

Verdens beste reiselivsreklame er norsk

– Vi ser nå resultatet av arbeid gjennom hele pandemien, og også den ekstraordinære innsatsen gjennom Restart Reiseliv 2021-2024. Dette er et program skapt for å skape en effektiv og målrettet oppbygging av aktivitetsnivået i reiselivsnæringen etter pandemien. Etter en tung periode for alle i reiselivet, er dette svært motiverende og inspirerende, sier Katrine Mosfjeld, leder for forbrukermarkedsføring i Innovasjon Norge. Hun viser videre til det siste reisebarometeret i viktige europeiske nærmarkeder, hvor det er en betydelig stigende trend å ønske seg reise til Norge innen mange forskjellige og viktige målgrupper.

Har bygget reiseguiden sterkere under pandemien

– Vi opplever en veldig sterk vekst i bestillingene som skjer gjennom vår portal. Dette er et veldig godt tegn for norsk reiseliv framover. En av årsakene er at vi har jobbet hardt under hele pandemien med å øke distribusjonen og synligheten. Nå får vi betalt for det, sier Kjetil Røed, teknisk leder i Innovasjon Norge reiseliv

To Webby-priser til Visit Norway

Selv om de siste årene har vært rammet av restriksjoner, har Visit Norway fortsatt å bygge Norges kjennskap og attraktivitet med i flere kanaler med godt innhold. Man har hele tiden planlagt for en gjenåpning, blant annet med målrettede og godt forberedte restartprogrammer. 

Les mer: Slik blir din reiselivsbedrift synlig på www.visitnorway.com

Stor verdi for reiselivet

– Det er inspirerende å se at innsatsen vi har lagt ned, gir så gode resultater. Det viser også at visitnorway.com er av stor verdi for norsk reiselivsnæring. At de som deltar i vårt performance marketing-program får økte inntekter, er hovedmålet for det vi gjør, og gode resultater gjør også at vi kan investere enda mer i Visit Norway i tiden framover, sier Røed.

– Nå er det sentralt å analysere hva som fungerer best og videreutvikle løsningen slik at så mange som mulig kan ta del i mulighetene og oppleve at kanalen er relevant og viktig for dem, avslutter Mosfjeld.

Dersom utviklingen fortsetter for www.visitnorway.com, vil resultatene slå alle rekorder på årsbasis. Her kan du bli kjent med alle de ulike restartprogrammene som er med i Restart Reiseliv.

Tall 2018 - 2022

Slik fungerer resultatbasert markedsføring i Visit Norway:

Visit Norway tilbyr resultatbasert markedsføring (såkalt performance marketing eller affiliate marketing) til aktører/selskaper som tilbyr reiselivsprodukter med større deler av landet som nedslagsfelt (minst to landsdeler).

I tillegg må selskapet ha en online bookingløsning som gjør det mulig å spore trafikken fra visitnorway.com med en sporingskode (som settes opp av TradeTracker), slik at alle bookinger som kommer fra trafikk hos oss blir registrert. Visit Norway vil da motta en liten andel av beløpet i provisjon. Beløpet utbetales til Visit Norway etter at kunden har fullført sin reise. 

Ingen faste kostnader

Det er ingen kostnader ved inngåelse av avtalen og ingen faste kostnader som løper under avtaletiden. Hele programmet er provisjonsbasert, og man betaler kun for gjennomførte kjøp. Det vil si at det ikke påløper provisjon hvis den bestilte reisen/pakken avbestilles av kunden.
Våre performance marketing-partnere vil få synlighet i partnerseksjonene våre og i relatert redaksjonelt innhold på visitnorway.com (flere språk), der redaksjonen finner det relevant, med lenker som leder videre til bedriftens bookingside. Selskapet vil også være synlig i tilbudsmenyen (Offers) øverst på alle sider.


Sebina Stegavik

Redaktør, Visit Norway Innsikt

+47 450 57 737

Send email

Beate Brænden Eidsand

Key Account Manager Visit Norway

+47 958 20 908