Skip to main content

Norge har hatt en god utvikling i inntekter fra turisme

Samlet turistkonsum er beregnet til 194,3 milliarder kroner i 2019 viser endelige tall fra SSB. Av totalkonsumet går 126,3 milliarder kroner til kjøp av varer og tjenester som går inn under det som defineres som reiselivsprodukter. Det være seg transport, overnatting, servering, formidling, kultur og underholdning. Det betyr at reiselivsnæringens bidrag inn til landets BNP utgjorde 4, 2 prosent det året.

Turismens betydning for Norge 

Tursimens betydning for Norge

Turistkonsum TuristkonsumPå ti år er konsumet fra utenlandske turister doblet

Fra 2009 til 2019 har turistkonsumet økt fra 119,6 milliarder kroner til 194,3 milliarder kroner. Veksten på 62 prosent tilsvarer 74,9 milliarder kroner.

Naturlig nok er det nordmenn som bidrar mest inn i turistkonsumet. Det være seg forbruk på ferie- og forretningsreiser her hjemme, eller bruk av reisebyrå- og reisearrangørtjenester. I 2019 var beløpet 134,9 milliarder kroner. Til tross for god vekst fra hjemmemarkedet, øker bidraget fra utenlandske turister raskere. Utenlandsk turistkonsum har i perioden nesten doblet seg fra 30,5 milliarder kroner til 59,4 milliarder. Aldri før har utlendingers konsum i Norge representert hele 31 prosent av totalkonsumet, som er ny rekord målt i absolutte tall. Til sammenligning har antall utenlandske kommersielle gjestedøgn økt med 42 prosent, noe som tyder på at Norge tjener mer på turistene i 2019, enn i 2009.

Fordeling av turistkonsum mellom nordmenn og utlendinger fra 2009 - 2019 

Fordeling av turistkonsumOgså næringer utenfor tradisjonell reiselivsnæring tjener penger på turisme. - Mye av hva Norge tjener på turisme, går til kjøp av varer og tjenester som ikke er reiselivsprodukter

Av totalkonsumet på 194,3 milliarder kroner, går 126,3 milliarder kroner til kjøp av varer og tjenester som defineres som reiselivsprodukter. Det er 65 prosent av totalkonsumet. Det betyr at 35 prosent som tilsvarer 68 milliarder kroner til kjøp av varer og tjenester fra andre næringer i Norge.

Fordeling av turistkonsumet på 194,3 milliarder kroner

Fordeling av turistkonsumetTransport på topp

Ser vi på fordelingen av de 126,3 milliarder kroner som ble brukt reiselivsrelaterte varer og tjenester utgjør transport med fly det største bidraget inn med 34 milliarder kroner. Deretter følger serveringstjenester med i underkant av 26 milliarder kroner, overnatting med 20,3 milliarder og reisebyrå- og reisearrangørtjenester med rett under 20 milliarder. Grafen under viser hvordan konsumet fordeler seg mellom norske- og utenlandske turister.

Fordeling av reiselivskonsum på 126,3 milliarder kroner

Fordeling av reisekonsum

7 av 100 jobber i reiselivsnæringene

Det var 182 900 sysselsatte knyttet til reiselivsnæringene i 2019, som er en økning på to prosent fra året før. Andel sysselsatte i reiselivsnæringene er beregnet til 7,4 prosent av all sysselsetting i Norge. Det betyr at syv av hver 100 sysselsatt i Norge er i reiselivsnæringen. Flest er sysselsatte innen serveringsvirksomhet med en andel på 31 prosent. Deretter kommer transport som inneholder både transport med buss, sporvei, drosje, skip, ferge, fly og buss med 28 prosent. Overnattingsvirksomheter sysselsetter 14 prosent.

Antall sysselsatte etter konsumgruppe

antall sysselsatte

SSB publiserer tall for 2020 høsten 2022

Margrethe Helgebostad

Fagansvarlig analyse

+47 917 49 513

Send email