Skip to main content

Markedsinnsikt: USA

Våre markedsrapporter gir deg innsikt i situasjonen for reiselivsnæringen i de internasjonale markedene Innovasjon Norge har reiselivsaktiviteter i. De tar også for seg muligheter for norsk reiselivsnæring i disse markedene. Rapportene oppdateres kvartalsvis.

Flag - USA


Amerikanere booker i stor grad reiser til mer ukjente destinasjoner via turoperatører.

USA har verdens største økonomi og er det største markedet for utgående langdistanse turisme, med 83,4 millioner internasjonale reiser i 2019. Dette tallet er forventet å øke til 150 millioner i 2025 etter at verden har kommet til hektene igjen etter covid-19 pandemien. To millioner av disse reisene antas å gå til de nordiske landene.

Undersøkelser viser at amerikanere i løpet av de siste tolv månedene i snitt (pre korona) hadde vært på 6,2 feriereiser, inkludert 3,1 innenlands, 2,1 internasjonale og en feriereise til Canada, Mexico eller Karibia.

Europa er den absolutt mest populære internasjonale destinasjonen, dit syv av ti (69%) reiste i løpet av de siste tolv månedene (før covid-19). Når verden kommer tilbake til normalen, forventes det av mange av de samme reisemønstre og destinasjonene vil komme tilbake. Samtidig er det slik at pandemien også gir muligheter for å ta nye markedsandeler, blant nye destinasjoner som tilpasser seg de skiftende ønskene til amerikanske turister.

Totalt sett ser vi at interessen for Norge har vært oppadgående fra cirka 300.000 kommersielle overnattinger i 2012 til rekordhøye 956.000 i 2019. En økning på 218 prosent. Årsaken til denne økningen kan være en økning i både nasjonal økonomi og høyere private inntekter, økning i antall direkte flyruter med lavprisselskaper, og en styrking av amerikanske dollar mot norske kroner.

Travel agent

Reiselivsindustrien og medialandskapet

Selv om amerikanske forbrukere er kjent for å være tidlig på ballen når det kommer til bruk av selvbetjeningsteknologier som online reisebyråer (OTA), så er det også slik at reiser til mindre kjente destinasjoner fortsatt i stor grad booker av turoperatører og reisebyråer- og agenter. Det utgående turoperatørmarkedet i USA representerer derfor den største muligheten for destinasjoner som ser etter muligheter til å økt inntjening. Disse selskapene finnes over hele landet, og det er per nå om lag 23 301 turoperatører i USA av ulik størrelse og kvalitet. Mange av disse operatører har mest aktivitet på innenlandsmarkedet, andre selger for det meste kortdistanse, som Karibia.

Reisebyrå-miljøet i USA er ekstremt fragmentert. Agenter kan høre til større selskaper eller være selvstendige og samarbeide med et knippe andre selskaper. Det kan være veldig vanskelig å avgjøre hvilke agenter som er produktive og hvem som ikke er verdt å investere i. Det er omkring 81 700 reisebyråer i USA, og slik vi ser det er det et utmerket utgangspunkt å gå etter agenter som hører til de viktigste sammenslutningene i bransjen. Virtuoso har 7200 medlemmer. Signature har 6000. Å bruke markedsmidlene sine hos agenter som er medlemmer i et av disse konsortiene kan gjøre markedsføring mer effektivt og produktivt.

Reiselivsindustriens nye virkelighet

Covid-19 har vært ødeleggende for både den delen av reiselivsindustrien i USA som jobber innenlands – og for de som jobber internasjonalt. Av alle jobbene i USA i 2020, var 40 prosent knyttet til ferie- og fritid og serveringsbransjen. Dette har ført til et vanvittig tap på 500 millioner dollar i forbruk og en nedgang i internasjonal

Den endelige effekten av covid-19 gjenstår å få fasiten på, men det antas at reiser til Norge (og andre steder) ikke vil være tilbake på samme nivå som tidlig i 2020 før langt inn i 2022. Når trafikken tas opp er det god grunn til å tro at Norge vil være i en god posisjon for å være attraktive for turister, all den tid produktet er basert på natur, gode muligheter til å ha sosial avstand, kunne reise på individuelle opplegg og ha bærekraftige opplevelser. En undersøkelse blant 111 amerikanske turoperatører og reisebyråagenter viste at 74 prosent av dem mente å se særlig gode muligheter for nordiske land når reiseaktiviteten gjenopptas.

I løpet av disse vanskelige tidene har Innovasjon Norge fortsatt å jobbe tett på United States Tour Operators Association (USTOA), for å påvirke deres medlemmer og finne fram til nye og innovative sponsoraktiviteter for senere i 2021. Når dette samarbeidet tar bedre form, vil vi kommunisere dette til den norske reiselivsbransjen.

Økonomiske utsikter

Situasjonen i den amerikanske økonomien henter tett sammen med landets evne til å reise seg etter covid-19-pandemien. Med så langt over 500 000 døde, har landet og økonomien vært hardt rammet, selv om man allerede nå ser tegn til at økonomien igjen vil styrke seg. I løpet av det neste året vil vaksinering bidra til å redusere antall nye tilfeller av smittede, og som et resultat av dette vil omfanget av sosial distansering minke.

I sin nye økonomiske prognose, som dekker perioden fra 2021 til 2031, antar Congressional Budget Office (CBO) at den økonomiske ekspansjonen som startet i midten av 2020, vil fortsette. Særlig forventes det at reelt (inflasjonsjustert) bruttonasjonalprodukt (BNP) vil komme tilbake til det pre-pandemiske nivået i midten av 2021 og å overgå potensialet (det vil si det maksimale bærekraftige) nivået tidlig i 2025.

I CBOs antagelser synker arbeidsledigheten gradvis gjennom 2026, og antall sysselsatte går tilbake til sitt pre-pandemiske nivå i 2024.

Helt siden vaksineringen startet i USA 14. desember 2020, har mer enn 65 millioner doser blitt administrert – og nådd ut til 13.4 prosent av den amerikanske befolkningen, ifølge data samlet inn av Centers for Disease Control and Prevention. 1,4 millioner vaksiner håndteres daglig i USA.

Ifølge NPR har President Biden erklært at målet hans er å få satt 100 millioner vaksiner i armen på amerikanere i løpet av siden første 100 dager som president – noe han har frem til april å gjennomføre. Den 11. februar annonserte president Biden at føderale myndigheter hadde kommet i mål med en avtale om å kjøpe 600 millioner vaksiner fra Pfizer og Moderna, som vil bli levert innen sommeren.

De føderale myndighetene har også forklart at de benytter seg av loven til å bidra til å fjerne andre flaskehalser, for eksempel begrenset tilførsel av sprøyter eller beskyttelsesutstyr.

Noen tanker til slutt

Den nye presidenten og hans administrasjon bidrar til nytt håp om en rask gjenreising av økonomien etter å ha fått bukt med koronapandemien. President Bidens plan, verdt 1,9 trillioner dollar, forventes å bli godkjent i kongressen i en eller annen form – og når det skjer vil det sørge for direkte utbetalinger til de fleste amerikanere, støtte til arbeidsledige, beskyttelse mot utkastelse, sletting av studielån, forbedrede rutiner for vaksinedistribusjon, økonomisk støtte til barnepass, assistanse for små bedrifter, subsidiering av helseforsikringer, støtte til skoler og en økning i minstelønnsnivået.

Alt dette forventes å bidra til å ha en umiddelbar positiv påvirkning på situasjonen i den amerikanske økonomien.

Read this article in English (PDF)

David DiGregorio

Specialist USA

Send email