Skip to main content

Markedsinnsikt: Tyskland

Våre markedsrapporter gir deg innsikt i situasjonen for reiselivsnæringen i de internasjonale markedene Innovasjon Norge har reiselivsaktiviteter i. De tar også for seg muligheter for norsk reiselivsnæring i disse markedene. Rapportene oppdateres kvartalsvis.

Flag - Germany


Oppdatert 27. mai 2021

Koronasituasjonen i Tyskland og den tyske reiselysten

Befolkningsandelen i Tyskland som er fullstendig vaksinert ligger i dag (25. mai 2021) på 14,3% (aktuelle tall her). Eldre (60+) ble opprinnelig prioritert for vaksinasjoner. Turoperatører med denne målgruppen er derfor mer optimistisk for sommeren. Den 24. april besluttet den tyske regjeringen en «Corona nødbrems» med nattlig portforbud i mange storbyer. Infeksjonstallene synker aktuelt, 7-dagers insidens ligger ved 58,4 (per 25.5.2021).  

Turoperatører fra DACH-regionen håper at det vil komme en regulering i god tid før sommeren som gjør det mulig for vaksinerte eller for personer som kan vise frem en negativ PCR-test som ikke er eldre enn 72 timer å reise til Norge.   

Tyskerne har lyst til å reise, og tysktalende turoperatører som jobber med de skandinaviske land er enige om at Norge er et reisemål som oppleves som trygt.  

Dette sier DRV:  

Den tyske reiseforeningen (DRV) kunngjorde på grunnlag av evalueringene av «Travel Data & Analytics» (TDA) i mars: «Det er fremdeles ingen klar trend, men siden midten av februar har det vært tegn på en økning i reisebestillinger: Omsetningen for turer booket i stasjonære reisebyråer og på online-portaler økte merkbart den andre uken i februar sammenlignet med forrige uker.» 

«Med utsikt til å få vaksine og flere muligheter for tester, øker også tilliten til at man snart vil kunne reise igjen. Vi forventer også en innhentingseffekt, ettersom mange ikke klarte å ta ferie i fjor og utsatte den til 2021», sier Norbert Fiebig, president for den tyske reiseforeningen

Tysk reiseanalyse: «Grunn til optimisme» 

Den tyske reiseanalysen viser at tyskerne har et sterkt ønske å reise i 2021, etter at de ikke kunne reise i fjor. Ferieturen er fortsatt viktig for tyskerne, noe som de ikke vil gå glipp av. Derfor snakker reiseanalysen 2021 om «grunn til optimisme». Tyskerne ser på ferieturen som den nest viktigste forbruksprioriteten (matvarer på 1. plass, hus/leilighet på 3. plass). Den økonomiske situasjonen blant reisevillige tyskerne er god.   

Hele «Reiseanalyse» på engelsk her.

Nye Lufthansa-ruter til Norge  

Gode nyheter kommer fra Lufthansa. Tysklands største flyselskap er i gang med å planlegge to nye sommerruter fra Zürich og Frankfurt/Main til Bergen.  

Koronabarometer  

Rapporten «Koronabarometer - sommer 2021», som Epinion har utarbeidet på oppdrag av Innovasjon Norge, viser at 58% av alle potensielle tyske turister kan forestille seg å reise utenlands de neste 3 år, hvis situasjonen tillater det. Disse utgjør undersøkelsens målgruppe. 21% av dem vurderer å feriere i løpet av de neste 6 måneder i hjemlandet, 24 % i hjemlandet og i utlandet og 20% bare i utlandet. 

Når det gjelder drivere og barrierer for å reise utenlands så er helsetrygghet, økonomi og muligheten til å avbestille avgjørende for tyskerne. 

Hele rapporten finnes her.Ulrike Katrin Peters

Specialist in Germany, Switzerland, Austria

Send email