Skip to main content

Markedsinnsikt: Sverige

Våre markedsrapporter gir deg innsikt i situasjonen for reiselivsnæringen i de internasjonale markedene Innovasjon Norge har reiselivsaktiviteter i. De tar også for seg muligheter for norsk reiselivsnæring i disse markedene. Rapportene oppdateres kvartalsvis.

Flag - Sweden


Kan vi forvente oss gjester fra Sverige igjen dette året?

I Sverige forventes den voksne befolkningen å være fullvaksinert til sommeren og livet kan vende tilbake til det mer normale. Men hva betyr dette for svenskenes reiseplaner fremover? Og hvilke faktorer tyder på at vi igjen vil kunne få verdifulle svenske feriegjester på besøk i Norge dette året?
 

«Det är realistiskt att vi klarar av det före midsommar.” svarte den svenske vaksinesamordneren Rikard Bergström på spørsmålet fra SVT den 12 januar om når det er realistisk at Sveriges voksne befolkning vil være fullvaksinert. Noen dager senere ble denne optimistiske prognosen bekreftet av statsepidemiolog Anders Tegnell (Aftonbladet, 19 januar). Han understreket samtidig at forutsetningen for et slikt scenario vil være at tilstrekkelig med vaksinedoser vil produseres og leveres i tide, noe han anså som fullt realistisk.

Det er altså lysglimt å spore i et land som har vært hardt rammet av pandemien.

Men hva betyr dette for svenskenes fremtidige reiseplaner? Gitt at vaksineringen går som man håper, når vil man igjen kunne samle familie og venner på søk etter den gode ferieopplevelsen i Norge og andre land?

«Det är väl inte alls otänkbart att man i viss utsträckning kan resa åtminstone inom Europa till sommaren.”, sa Anders Tegnell til Aftonbladet den 19 januar. ”Men det kommer säkert vara med restriktioner, krav på provtagning, kanske till och med krav på vaccination och så vidare. Så det kommer inte vara lätt.”.

Hvordan forutsetningene vil være for besøk til utenlandske reisemål generelt og Norge spesielt dette året er umulig å spå. I takt med vaksinebeskjed, ser vi likevel tegn på at optimistiske svensker igjen har begynt å håpe på utenlandsferie frem mot sommeren. Spesielt charterselskapene så et trendbrudd i desember med en kraftig økning i bookinger til sommeren 2021, selv om det totale nivået fremdeles er svært lavt. I likhet med nordmenn, sitter også de fleste svensker på gjerdet og venter med ferieplanleggingen til situasjonen blir klarere.

Det finnes flere egenskaper svenske markedet som tilsier at turistbesøket til Norge kan ta seg raskt opp igjen allerede i år – gitt at omstendighetene tillater det.

  1. Tilgjengeligheten. Over 50% av svenske feriegjester i Norge benytter bilen på ferien. Det er forholdsvis kort reisevei til Norge og med våre ferske erfaringer fra pandemien og ønsket hos mange om å unngå unødvendig sosial trengsel, er det trolig at bilen vil være førstevalget for mange også i år.
  2. Større interesse for natur og friluftsliv enn på lenge. 2020 ble det året da svenske feriegjester gjenoppdaget sitt eget land gjennom fremforalt aktive naturopplevelser. Outdoor- og vandringstrenden vokser seg bare sterkere. Sveriges Turistförening (STF) opplevde en massiv medlemsøkning i løpet av året og over 60% økning på sine websider. Turisthyttene i den svenske fjellheimen var fullbooket hele sist sommer. Innen vandringssegmentet er Norges posisjon spesielt sterk i Sverige og mange svensker lengter etter å oppleve den spektakulære norske naturen igjen. Aktive naturturister kombinerer gjerne aktivitetsferien med komfortable overnattingssteder og gode, lokale matopplevelser.
  3. Hensynet til klima og miljø endrer reisemønster og preferanser. Svenskene var tidlig ute med å endre sine reisevaner blant annet ut fra hensynet til klima og miljø. I siste posisjonsanalysen (EPINION, 2019) oppgav 71% av svenskene at de ønsket å fly mindre, 51% ville velge nærliggende reisemål. Disse underliggende trendene bare trolig bare forsterkes etter pandemien og bidrar til å skape nye muligheter for norske leverandører av reiseopplevelser. Blant annet har vi de siste årene sett helt nye målgrupper fatte interesse for Norge som reisemål, blant annet i høytbetalende «high-end» -segmenter og blant yngre målgrupper. Norge er et attraktivt reisemål for målgrupper som søker aktive naturopplevelser kombinert med gode kultur- og matopplevelser og forutsetningene er gode for å tiltrekke seg både eksisterende og nye målgrupper fra Sverige fremover.
  4. Norges sterke posisjon innenfor ferienisjer. Norges sterke posisjon innen en rad ulike nisjer gir et godt utgangpunkt for rask gjenhenting fra Sverige. Eksempler på dette er segmenter som topptur-, havsfiske- og sykkelrelaterte feriereiser. De senere år har vi også registrert en økende interesse for tematiserte reiser innenfor mat- og kultursegmentet.
  5. Stor reiselyst og gode økonomiske forutsetninger. Svenskenes reiselyst har bare vokst seg sterkere under pandemien og selv under en lavkonjunktur som nå vet vi at feriereiser er noe av det siste som velges bort blant svenske hushold. Godt hjulpet av lave bankrenter og en sterk svensk krone, er de økonomiske forutsetningene gode for at svenskene vil fortsette å prioritere feriereiser høyt det kommende året.

Selv om forutsetningene for gjenhenting finnes i markedet, finnes det også faktorer som er med å skape usikkerhet rundt svenske feriegjesters vilje til å besøke Norge den nærmeste tiden.

En av disse er svenskenes generelle uro for å bli rammet av karantenekrav, krav til testing etc ved utenlandsreiser. Denne bekymringen er større i Sverige enn i mange andre europeiske land (YouGov-undersøkelse, juli 2020). En opplevd trygghet og forutsigbarhet rundt innreiseregler- og krav i de ulike landene vil derfor være en styrende faktor for svenskers valg av internasjonale reisemål fremover.

I siste koronabarometer-undersøkelse (EPINION, sept 2020) svarte en relativt stor andel (39%) av svenskene at Norge hadde blitt mindre attraktivt å besøke under pandemien. Årsakene til dette er nok flere. At de svensk-norske relasjonene har blitt utfordret det siste året på grunn av ulik pandemihåndtering i de to landene, vet vi fra flere kilder. Det periodevis skarpe ordskiftet landene imellom, de negative økonomiske konsekvensene av grensestengningen samt flere enkeltepisoder der svensker i Norge har opplevd negative reaksjoner fra nordmenn, har fått mye medial oppmerksomhet i Sverige. Om dette mediefokuset har bidratt til å påvirke svenskenes holdning til ferielandet Norge i negativ retning kan vi bare anta. Uansett håper vi at disse tendensene i markedet vil være forbigående og ikke utgjøre noe større hinder når omstendighetene igjen tillater besøk.

Usikkerheten rundt det svenske turistbesøket til Norge i 2021 er stort. Men gitt et effektivt gjennomført vaksineringsprogram under første halvår, finnes det også gode forutsetninger for en rask gjenhenting når grensene igjen åpner for ferie- og fritidsbesøk.

Andreas Ørjasæter Solhaug

Markedsspesialist Sverige

Send email